Wystartował Egzamin Dojrzałości

Wystartował Egzamin Dojrzałości

Dziś uczniowie ostatnich klas liceów i techników rozpoczynają pierwszy dzień egzaminów maturalnych. Egzamin pisemny z języka polskiego napisze dziś 270 tysięcy maturzystów.

Od 6 maja w Polsce rozpoczynają się egzaminy maturalne. Uczniowie w całej Polsce obowiązkowo muszą napisać maturę na poziomie co najmniej podstawowym z języka polskiego, matematyki i języka obcego oraz jeden egzamin pisemny z przedmiotu zdawanego na poziomie rozszerzonym.

Matura rozpocznie się o godzinie 9 rano – wtedy egzamin z języka polskiego na poziomie podstawowym zaczną pisać tegoroczni absolwenci liceów i techników. O godzinie 14 część z maturzystów przystąpi do egzaminu z tego przedmiotu na poziomie rozszerzonym. Kolejnego dnia uczniowie przystąpią do matury z matematyki, a 8 maja do egzaminu z języka angielskiego.

Żeby zdać każdy z egzaminów uczniowie muszą uzyskać przynajmniej 30 procent punktów. Według danych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej najczęściej wybieranymi przedmiotami na poziomie rozszerzonym są kolejno: język angielski, geografia, matematyka, język polski i biologia. Wyniki matur zostaną przedstawione uczniom w czwartek 4 lipca. Egzaminy maturalne można będzie poprawić – dodatkowy termin wyznaczony jest na 20 sierpnia dla egzaminów pisemnych oraz 20-21 sierpnia dla egzaminów ustnych.

Połamania piór życzymy!