Powstanie Chełmski Klub Sportowy

Powstanie Chełmski Klub Sportowy

W czwartek chełmscy radni oficjalnie podjęli decyzję o utworzeniu takiego Chełmskiego Klubu Sportowego. To kolejny, bardzo ważny krok w stronę rozwoju, profesjonalizacji oraz podniesienia wartości marketingowej sportu w naszym mieście. Tego typu byt funkcjonuje m.in. już całkiem niedaleko, bo w Świdniku, gdzie przynosi korzyści zarówno tworzącym go klubom, jak i samemu miastu.

„Chcielibyśmy, aby na samym początku funkcjonowania Spółki, wzorem innych miast w Polsce, w jej skład weszły kluby reprezentujące sekcje piłki nożnej oraz siatkowej. Pomysł utworzenia Spółki Sportowej w naszym mieście przewijał się od lat. Nadszedł czas, by wreszcie go zmaterializować. W ostatnich miesiącach zintensyfikowaliśmy działania i sondowaliśmy wśród klubów, funkcjonujących w formie stowarzyszeń, możliwość powołania takiego podmiotu. Odzew był pozytywny.”- napisano na stronie Miasta Chełm.
Powołanie nowego podmiotu, którego właścicielem będzie Miasto Chełm, ma usprawnić przede wszystkim funkcjonowanie klubów zarówno pod kątem organizacyjnym, jak i ich finansowania. Nowy byt prawny, operujący jako spółka sportowa, zyska znacznie większe możliwości pozyskiwania zewnętrznych sponsorów oraz nawiązywania jeszcze ściślejszej współpracy z innymi, w tym miejskimi podmiotami. W praktycie prowadzi to do sytuacji, w której kluby zyskają zupełnie nowe narzędzia rozwojowe i możliwość finansowania.
Co istotne, Miasto Chełm nie wyklucza możliwości ewolucji projektu i rozszerzenia go o inne sekcje. Inicjując go, wzorem innych miast, w pierwszej fazie ograniczy się jednak do mniejszej liczby dyscyplin, po to, by wypracować sprawne mechanizmy działalności Spółki. Obecnie przygotowywane są prace formalno-prawne, które stanowią preludium do faktycznego rozpoczęcia działalności operacyjnej.
O szczegółach będziemy informować na bieżąco.