Nagroda Lubelskiego Forum NGO dla „Zbyszka”

Nagroda Lubelskiego Forum NGO dla „Zbyszka”

Podczas Lubelskiego Forum NGO 2021 wręczono nagrody organizacjom pozarządowym, samorządom i liderom społeczności lokalnych. Nagrody Marszałka Województwa Lubelskiego trafiły do Stowarzyszenia SOS Wioski Dziecięce w Polsce, Charytatywnego Stowarzyszenia Niesienia Pomocy Chorym „Misericordia” oraz do Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Misjonarek Maryi.

Swoje wyróżnienia wręczyła też Rada Działalności Pożytku Publicznego Województwa Lubelskiego. Nagrodzono między innymi Opole Lubelskie i Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom Niepełnosprawnym „Krok za Krokiem” w Zamościu.

Wolontariuszem roku 2020 został Artur Kwapiński, a biznesmenem wspierającym działalność trzeciego sektora Leszek Rojek. Za osobowość trzeciego sektora nagrodzono Wojciecha Deca.

Nagrody przyznał również Związek Stowarzyszeń Forum Lubelskich Organizacji Pozarządowych. Wśród wyróżnionych jest Bractwo Miłosierdzia im. św. Brata Alberta, Stowarzyszenie Osób z Niepełnosprawnością i Ich Przyjaciół „Zbyszko” w Chełmie, ekspert od tworzenia nowych ośrodków wsparcia dla organizacji pozarządowych Waldemar Weihs, oraz Bychawskie Stowarzyszenie Kobiet Aktywnych.

W województwie lubelskim jest zarejestrowanych ponad 8 tysięcy organizacji pozarządowych, z tego aktywnie działających jest 5 tysięcy.