Fundacja CEMEX rozda granty!

Fundacja CEMEX rozda granty!

Fundacja CEMEX „Budujemy Przyszłość” uruchomiła nabór projektów w 11 edycji konkursu „Fabryka Pomysłów”. Projekty mogą składać organizacje pozarządowe, placówki edukacyjne, kluby sportowe, gminne ośrodki kultury i spółdzielnie socjalne w określonych lokalizacjach do 6 marca 2020 roku.

W ramach konkursu „Fabryka Pomysłów” można zgłosić projekty, które tematycznie wpisują się w przynajmniej jeden ze zdefiniowanych obszarów: Edukacja, Ekologia, Kultura, Programy obywatelskie, Sport, Projekty szkolne (dedykowane placówkom oświatowym).

O dotacje w wysokości do 8 tysięcy złotych mogą ubiegać się organizacje o zasięgu lub znaczeniu regionalnym, zlokalizowane w określonych regulaminem konkursu miastach i gminach. Regulamin konkursu oraz elektroniczny formularz zgłoszenia wniosku w konkursie są dostępne na stronie Fundacji  www.budujemyprzyszlosc.org.pl

Celem podejmowanych działań powinni być m.in. wyrównywanie szans edukacyjnych, wsparcie rozwoju edukacyjnego i poznawczego dzieci i młodzieży, zapobiegania degradacji środowiska naturalnego oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego, budowanie świadomości ekologicznej społeczeństwa, wzrost poziomu uczestnictwa w kulturze, zwiększanie zaangażowania obywatelskiego społeczności lokalnych lub inicjowanie narzędzi i metod upowszechniających sport i kulturę fizyczną oraz promocję zdrowego stylu życia.

Fundacja CEMEX „Budujemy Przyszłość” organizuje otwarty konkurs „Fabryka Pomysłów” od 2009 roku. Od tamtej pory, zostały przyznane 243 granty finansowe na realizację projektów lokalnych. Konkurs „Fabryka Pomysłów” jest jednym z filarów działalności Fundacji CEMEX, obok programu wolontariatu pracowniczego, który w tym roku realizowany jest po raz 11. Celem działalności Fundacji CEMEX „Budujemy Przyszłość” jest wsparcie oddolnych inicjatyw skierowanych do mieszkańców społeczności lokalnych w miejscowościach, w których firma CEMEX Polska realizuje swoje działania produkcyjne.