Czarniecki zaprasza na zjazd!

Czarniecki zaprasza na zjazd!

W dniach 11 – 13 września 2020 roku odbędzie się XI Zjazdu Wychowawców i Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Chełmie. Organizatorzy zjazdu jednej z najważniejszych chełmskich szkół już teraz zapraszają do udziału w nim swoich Absolwentów.

I Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie to miejsce szczególne dla wielu pokoleń uczniów, a także placówka zasłużona dla miasta i regionu. Od momentu powstania jej mury opuściło ponad 10 000 absolwentów. Wielu z nich zajęło poczesne miejsce w historii nie tylko naszego miasta, ale także regionu i kraju.

Historia najstarszego w mieście liceum sięga 1915 r. Powołano wówczas do Życia Szkolę Filologiczną Chełmską. W 1918 r, szkoła zyskała nazwę: Królewsko – Polskie Gimnazjum im. Stefana Czarnieckiego, Aż do roku 1933 placówka funkcjonowała jako Państwowe Gimnazjum im. Stefana Czarnieckiego. W 1933 r. nadano jej nową nawę: Państwowe Gimnazjum i Liceum im Stefana Czarnieckiego. W 1937 r., kiedy to zlikwidowano koedukację, powstały: Gimnazjum i Liceum Męskie im. Stefana Czarnieckiego oraz Liceum Ogólnokształcące im. Królowej Jadwigi. W 1969 r. szkoła ostatecznie przekształciła się w f Liceum Ogólnokształcące im. Stefana Czarnieckiego.

Od kilku miesięcy trwają już przygotowania do XI Zjazdu Wychowawców i Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi w Chełmie.

„W imieniu Komitetu Organizacyjnego serdecznie zapraszamy do udziału w tym niezwykle emocjonującym Wydarzeniu, a wszystkich niezdecydowanych zachęcamy do dokonywania wpłat i zapewnienia sobie spotkania ze swoją szkołą, swoimi kolegami i koleżankami z dawnych lub niedawnych lat. Czekamy na Was, Drodzy Absolwenci! Bez Was te wszystkie przygotowania nie miałyby sensu.”- piszą Organiztorzy.

„Zjazd, który odbędzie się w dn. 11 – 13 września 2020 roku, jest dla nas okazją szczególną. Organizujemy go jako uroczystość wieńczącą rok obchodów 105 lat istnienia naszej Szkoły.

Uprzejmie prosimy o rozpowszechnienie informacji o Zjeździe wśród Koleżanek i Kolegów absolwentów Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego im. Stefana Czarnieckiego oraz Liceum Ogólnokształcącego im. Królowej Jadwigi.”

Serdecznie zapraszamy!