Chełmskie przedszkolaki wracają do placówek

Chełmskie przedszkolaki wracają do placówek

Dokonując szczegółowej analizy zarówno potrzeb mieszkańców, czyli rodziców dzieci do 3 roku życia i w wieku przedszkolnym, oraz mając na względzie wymogi bezpieczeństwa w zakresie sanitarno-epidemiologicznym, a także możliwości organizacyjne żłobków i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Chełm, 5 maja podjęto decyzję o możliwości wznowienia pracy tych jednostek od 11 maja 2020 r.

Czas od 6 do 8 maja został poświęcony na dopracowanie i uszczegółowienie procedur i instrukcji wewnętrznych dotyczących organizacji opieki nad dziećmi oraz zabezpieczenia obiektów pod względem sanitarnym. Wszystkie placówki miejskie, 11 przedszkoli oraz 2 żłobki podejmą dziś pracę zgodnie z oczekiwaniami rodziców, własnymi możliwościami organizacyjnymi, jak i wytycznymi zmierzającymi do stopniowego znoszenia restrykcji epidemiologicznych.

Obecnie opiekunowie około 200 dzieci zadeklarowali pobyt swych pociech w miejskich przedszkolach, zaś w żłobkach te deklaracje odnoszą się do liczby około 90 maluchów.

W placówkach tych już od dzisiaj będzie realizowana opieka w grupach liczących od kilku do maksymalnie 12 dzieci.

Poniżej publikujemy godziny pracy placówek:

Przedszkole Miejskie Nr 2 – 6:30 – 17:00

Przedszkole Miejskie Nr 5 – 7:00 – 16:00

Przedszkole Miejskie Nr 6 – 7:00 – 16:00

Przedszkole Miejskie Nr 8 – 6:00 – 16:00

Przedszkole Miejskie Nr 10 – 7:00 – 16:00

Przedszkole Miejskie Nr 11 – 6:30 – 17:00

Przedszkole Miejskie Nr 12 – 7:30 – 16:00

Przedszkole Miejskie Nr 13 z Oddziałami Integracyjnymi – 6:30 – 16:00

Przedszkole Miejskie Nr 14 – 7:00 – 15:00

Przedszkole Miejskie Nr 15 – 6:30 – 17:00

Zespół Szkolno – Przedszkolny Nr 3 z Oddziałami Integracyjnymi 7:00 – 16:00

Przedszkole Miejskie Nr 18 w Specjalnym Ośrodku Szkolno- Wychowawczym – 8:00 – 15:00

ŻŁOBKI:

“Chełmskie Niedźwiadki” – 6:30 – 16:30

“Słoneczko” – 6:30 – 16:30