Chełmski Dzień Organizacji Pozarządowych

Chełmski Dzień Organizacji Pozarządowych

W Chełmie funkcjonuje łącznie 237 organizacji pozarządowych, których głównym celem działania jest realizacja zadań w obszarze pomocy społecznej, niepełnosprawności oraz kultury fizycznej i sportu. Podczas uroczystości w ChBP poznaliśmy tegorocznego Społecznika Roku, którym został Pan Daniel Dworczyński. 

Pan Daniel był inicjatorem takich przedsięwzięć jak: festyn charytatywny ,,Wszyscy dla Kubusia”, zbiórki drewna dla potrzebującego mężczyzny, zbiórki art. chemicznych i żywności dla osób potrzebujących, zbiórka dla chorego Oliwiera Kloca. Pana Daniel Dworczyński w również swojej działalności propaguje akcję oddawanie włosów na rzecz fundacji Rak&Roll.” Swoją codzienna i bezinteresowną pomocą uzyskał miano człowieka na którego można liczyć.
Nagroda Prezydenta Miasta Chełm dla wyróżniającej się organizacji pozarządowej w działalności na rzecz społeczności lokalnej trafiła na ręce przedstawicieli Stowarzyszenia Motocyklistów Chełmskich Niedźwiedzie Wschodu, natomiast wyróżnienie otrzymało Nadbużańskie Towarzystwo Kultury – Środowisko Rodzin Kresowych w Chełmie.
Wyróżnienia i podziękowania trafiły również do 19 najbardziej aktywnych organizacji pozarządowych biorących udział w konsultacjach ,,Programu współpracy Miasta Chełm z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2022 rok”.
Serdecznie gratulujemy!