Chełmscy studenci rządzą w Polsce

Chełmscy studenci rządzą w Polsce

Chełmscy studenci stanęli na czele Forum Uczelni Zawodowych PSRP. Ostatnie, wybory nowego prezydium FUZ przyniosły sporo satysfakcji studentom Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. W minioną niedzielę, 8 listopada, na nowego Przewodniczącego Forum Uczelni Zawodowych przy Parlamencie Studentów Rzeczypospolitej Polskiej wybrany został bowiem Kewin Lewicki. Zaś jego zastępcą został Mateusz Jołtuch. Obaj są studentami chełmskiej uczelni.

FUZ jest organizacją doradczą Parlamentu Studentów Rzeczpospolitej Polskiej. Reprezentuje interesy studentów studiujących w sektorze państwowym wobec władzy państwowej na najwyższym szczeblu.

Prezydium FUZ PSRP bierze udział w opiniowaniu projektów aktów prawnych dotyczących studentów oraz w imieniu studentów przedstawia ich propozycje w Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Organizacja ma za zadanie wspierać projekty studentów na terenie całego kraju oraz inicjować działania na rzecz środowiska studenckiego.

Ostatnie obrady FUZ dotyczyły przede wszystkim funkcjonowania uczelni w czasie pandemii.