Biblioteka zaprasza na dyktando

Biblioteka zaprasza na dyktando

Biblioteka Pedagogiczna w Chełmie zaprasza do udziału w drugiej już edycji Otwartego Dyktanda Bibliotecznego „Spisz się!”. Dyktando, które mieć  będzie charakter otwarty, skierowane jest do uczniów wszystkich szkół miasta Chełm, powiatu chełmskiego, włodawskiego, krasnostawskiego oraz osób dorosłych i odbędzie się już 10 maja w siedzibie Biblioteki Pedagogicznej.

Organizacja wydarzenia jest kontynuacją obchodów 100. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, a inicjatywa ma na celu promowanie poprawnej polszczyzny, doskonalenie umiejętności prawidłowej  pisowni polskiej oraz motywowanie do współzawodnictwa w „ortograficznych potyczkach”.

Uczestników konkursu obowiązuje znajomość reguł ortograficznych oraz zasad interpunkcyjnych, a także umiejętność właściwego ich zastosowania, ze szczególnym uwzględnieniem pisowni wyrazów związanych z ważnymi postaciami i wydarzeniami historycznymi.

Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest dostarczenie do Organizatora w dniu wydarzenia (lub wcześniej) w przypadku osób dorosłych podpisanej zgody na publikację wizerunku, w przypadku osób niepełnoletnich podpisanej  zgody rodzica/opiekuna prawnego  na udział w Dyktandzie – pliki do pobrania na stronie www biblioteki.

Osoba, która najlepiej napisze dyktando otrzyma nagrodę główną – smartwatch.