Będzie bezpłatna komunikacja w Chełmie

Będzie bezpłatna komunikacja w Chełmie

Podczas wczorajszej sesji Rady Miasta Chełm chełmscy rajcy dali zielone światło dla wdrażania bezpłatnej komunikacji w Chełmie. Projekt uchwały intencyjnej w tej sprawie przedłożył na Prezydent Miasta Chełm Jakub Banaszek. Za opowiedziało się 21 radnych, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Wobec aprobaty rady miasta Prezydent może przystąpić do wdrożenia bezpłatnej komunikacji, której uruchomienie zaplanowano na wrzesień przyszłego roku.

Najważniejszym celem wprowadzenia bezpłatnej komunikacji jest poprawa sytuacji życiowej Chełmian. Bezpłatne przejazdy: odciążą domowe budżety mieszkańców, zachęcą do promowania transportu zbiorowego kosztem transportu indywidualnego, wpłyną pozytywnie na społeczną postawę u najmłodszych chełmian, dla których korzystania z komunikacji miejskiej ma być jednym z pierwszych wyborów spośród dostępnych form transportu, pomogą w realizacji polityki prospołecznej poprzez zapewnienie możliwości korzystania z transportu miejskiego wszystkim bez wyjątku grupom społecznym, ograniczą ruch pojazdów indywidualnych w mieście, a co za tym idzie zwiększą bezpieczeństwo na drogach, ograniczą problem niedostatecznej liczby miejsc parkingowych w centrum miasta.

Zmniejszą też ilość zanieczyszczeń emitowanych do środowiska przez pojazdy spalinowe, poprawiając jakość powietrza w centrum miasta, obniżą poziom hałasu, poprawią punktualność linii przez wyeliminowanie procesu zakupu biletów u kierowców i poprawią wizerunek i atrakcyjność miasta.