812-tka po remoncie

812-tka po remoncie

W ubiegłym tygodniu otwarty został odcinek drogi wojewódzkiej nr 812 Korolówka–Włodawa.  To jedna z najważniejszych inwestycji zrealizowanych na terenie gminy Włodawa. Rozbudowa drogi zrealizowana została przez Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie jako główna część projektu „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 812 na odcinku Korolówka–Włodawa” finansowanego ze środków Europejskiego Instrumentu Sąsiedztwa.

Zgodnie z budżetem projektu dostępne dofinansowanie unijne sięga kwoty 5,76 mln euro, a wkład własny województwa lubelskiego sięga kwoty 1,04 mln euro. Rozbudowa zrealizowana została przez firmę STRABAG Sp. z o.o. Wykonano m.in. rozbudowę drogi do drogi jednojezdniowej dwupasowej, przebudowę skrzyżowań i przepustów drogowych, wybudowano zatoki autobusowe, zbudowano ścieżkę rowerową i chodniki.

Przebudowa trasy łączącej Białą Podlaską z przejściem granicznym w znaczący sposób wpływa na dostępność regionu, zwiększa bezpieczeństwo ruchu tranzytowego samochodów kierujących się z przejścia granicznego w Dorohusku w stronę Białej Podlaskiej, Białegostoku oraz przejść granicznych z Litwą. Remont odcinka miejskiego we Włodawie umożliwia lepszy dostęp do drogi krajowej nr 82 z centrum miasta, znacząco usprawni podróż turystów zmierzających z Lublina, Białej Podlaskiej i północnej części Polski nad jezioro Białe zarówno turystom podróżującym samochodami, jak i miłośnikom rowerów.

Realizacja wspomnianej inwestycji poprzez szybszy i lepszy dostęp do obszarów atrakcyjnych turystycznie po obu stronach granicy (takich jak Pojezierze Łęczyńsko-Włodawskie w Polsce i Szacki Park Narodowy na Ukrainie) wywierać będzie pozytywny wpływ na warunki ruchu drogowego w obszarze przygranicznym w sieci drogowej województwa lubelskiego.