W piątek, 26 czerwca 2020 r. w sali operowej Centrum Spotkania Kultur w Lublinie Kolegium Elektorów, reprezentujących wszystkich członków społeczności akademickiej Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, dokonało wyboru Rektora Uczelni na kadencję 2020-2024. Został nim chełmianin, absolwent II Liceum Ogólnokształcącego prof. Radosław Dobrowolski. Czteroletnia kadencja nowo wybranego Rektora UMCS rozpocznieCzytaj więcej →

Miasto Chełm oraz Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej inicjują nowy projekt! Zapadła decyzja o rozpoczęciu produkcji miejskiej wody mineralnej o nazwie “Woda Króla Daniela”. Informację o tym przedsięwzięciu ogłosili podczas środowej konferencji prasowej Prezydent Jakub Banaszek oraz prezes MPGK Marcin Czarnecki.Czytaj więcej →

Termomodernizacja budynków, wymiana źródeł ciepła, wymiana drzwi i okien, energooszczędne oświetlenie, wentylacja, montaż instalacji fotowoltaicznych – to rozwiązania, na które lubelskie firmy otrzymały dofinansowanie z Funduszy Europejskich. Mowa o kwocie ponad 38,5 mln zł, która pozwoli na sfinansowanie 102 projektów dotyczących Działania 5.1 Poprawa efektywności energetycznej przedsiębiorstw. Pierwsze umowy są jużCzytaj więcej →

Chmielaki Krasnostawskie – największa i najstarsza impreza piwna w Polsce w tym roku odbędą się w innej niż dotychczas, znanej wszystkim od lat festiwalowej formie. O zmianach w konwencji święta piwowarów, związanych oczywiście z profilaktyką COVID-19, poinformował, w imieniu organizatorów, burmistrz Krasnegostawu Robert Kościuk.Czytaj więcej →

Dokonując szczegółowej analizy zarówno potrzeb mieszkańców, czyli rodziców dzieci do 3 roku życia i w wieku przedszkolnym, oraz mając na względzie wymogi bezpieczeństwa w zakresie sanitarno-epidemiologicznym, a także możliwości organizacyjne żłobków i przedszkoli, dla których organem prowadzącym jest Miasto Chełm, 5 maja podjęto decyzję o możliwości wznowienia pracy tych jednostekCzytaj więcej →

Po raz 18. Forum Odpowiedzialnego Biznesu opublikowało Raport „Odpowiedzialny Biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Wśród niemal 1700 opisów najlepszych działań 214 firm w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu (CSR) w 2019 roku, opublikowanych zostało osiem dobrych praktyk firmy CEMEX Polska.Czytaj więcej →

Egzamin ósmoklasisty będzie przeprowadzony od 16 do 18 czerwca br. Egzaminy pisemne maturalne rozpoczną się 8 czerwca. Nie będzie w tym roku egzaminów maturalnych ustnych. Egzamin potwierdzające kwalifikacje w zawodzie potrwa od 22 czerwca do 9 lipca. Tak wygląda harmonogram tegorocznych wiosennych egzaminów.Czytaj więcej →

W ciągu ostatniego miesiąca, w ramach projektu „Wirtualna szkoła CEMEX”, koncern pomógł zorganizować lekcje online w czterech szkołach znajdujących się w okolicach cementowni CEMEX. Na pomocy zyskali więc także uczniowie chełmskich szkół.Czytaj więcej →

W obliczu epidemii Miasto Chełm podjęło kolejne działania prewencyjne. Sztab kryzysowy zakupił materiał potrzebny do produkcji przyłbic ochronnych i zlecił ich wykonanie dwóm szkołom wyposażonym w drukarki 3D. Wytwarzane przez nie środki ochrony osobistej trafią do strażników miejskich, pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie i innych jednostek podległych miastu. Do produkcjiCzytaj więcej →