W związku ze zbliżającym się I etapem 78. Tour de Pologne w Chełmie informujemy o utrudnieniach w ruchu drogowym, które wystąpią 9 sierpnia, w dniu wyścigu, a także w dniach go poprzedzających. Działania dotyczące zapewnienia bezpieczeństwa na ulicach miasta rozpoczną się już w piątek 6 sierpnia, w godzinach 17-18. TegoCzytaj więcej →

Miasto Chełm przeznaczyło środki na kontynuację prac restauratorskich, budowlanych i konserwatorskich w Bazylice pw. Narodzenia NMP w Chełmie. Kwota dotacji wyniosła około 60.000 zł.Czytaj więcej →

Zarząd Województwa Lubelskiego po raz szósty zwiększa pulę środków z Funduszy Europejskich na kapitał obrotowy dla samozatrudnionych, mikro- i małych firm z województwa lubelskiego, które znalazły się w sytuacji nagłego niedoboru lub utraty płynności finansowej w związku z negatywnymi skutkami pandemii COVID-19. Alokacja wzrosła tym razem do 108,4 mln zł. Pierwotna kwotaCzytaj więcej →

W ubiegłym tygodniu Miasto Chełm ogłosiło przetargi na remont kolejnych ulic – al. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz odcinka ul. Lubelskiej. Na realizację tych inwestycji udało się pozyskać niemal 12,5 miliona dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.Czytaj więcej →

Nie ustają intensywne prace budowlane na uczelnianym lotnisku Akademickiego Portu Lotniczego Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Obecnie układane są kolejne warstwy podłoża pod asfalt na powstających drogach kołowania Alfa, Charlie, Delta oraz zjazdu w drogę nieutwardzoną Golf II, będących częścią projektu modernizacji terenu lotniska pod nazwą Budowa sztucznej drogiCzytaj więcej →

Od dziś, 6 kwietnia, kierowcy muszą się spodziewać zmian w organizacji ruchu na dwóch fragmentach przebudowywanej DK12. Budimex zakończył przebudowę północnej strony skrzyżowania ulicy Rejowieckiej ze Szpitalną i przenosi się z pracami na południową. Odblokowany zostanie wjazd w ulicę Szpitalną w kierunku Ceramicznej, ale zamknięty będzie wjazd w ulicę SzpitalnąCzytaj więcej →