W ramach umowy z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chełmie, Miasto wyposaża nieodpłatnie mieszkańców zabudowy jednorodzinnej w pojemniki do selektywnego gromadzenia odpadów frakcji szklanej. Pojemniki można odbierać od dnia 4 maja 2020 r. przy bramie wjazdowej do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ulicy Bieławin 5. OdbioruCzytaj więcej →

Stare i wyblakłe drogowskazy turystyczne zlokalizowane w centrum Miasta, m.in. na pl. Łuczkowskiego, deptaku czy przy. Hotelu Kamena, kilka dni temu zostały zdemontowane przez pracowników MPGK. Znaki, które wskazują przyjezdnym atrakcje turystyczne Chełma, zostaną odświeżone i ponownie umieszczone na swoich miejscach.Czytaj więcej →

Od 20 kwietnia, zgodnie z decyzją polskich władz, zmieniają się niektóre zasady bezpieczeństwa związane z epidemią koronawirusa. W ramach pierwszego etapu “odmrażania” życia społecznego i gospodarczego, można będzie m.in. wyjść do parku. Więcej osób wejdzie również do sklepu.Czytaj więcej →

Obecna sytuacja epidemiologiczna oraz skala potrzeb służby zdrowia w Polsce jest ogromnym wyzwaniem dla wszystkich. Chełmska PWSZ także włączyła się w działania wspierające oraz pomoc, wykorzystując urządzenia laboratoryjne zgromadzone w bazie uczelni.Czytaj więcej →

W ramach II etapu przebudowy ul. Kolejowej w Chełmie drogowcy zakończyli asfaltowanie jezdni na odcinku od dworca PKP do Przejazdu Kowelskiego, który jest już w pełni przejezdny. Wykonawca przenosi się na kolejny fragment drogi, od przejazdu do skrzyżowania z ul. Fabryczną, który od minionego piątku został wyłączony z ruchu.Czytaj więcej →

Niemal wszyscy analitycy rynkowi informują o kryzysie związanym ze światową epidemią koronawirusa. O swoich studentach, którzy znaleźli lub znajdą się przejściowo w trudnej sytuacji życiowej pomyślała chełmska PWSZ. Uczelnia proponuje żakom zapomogę z funduszu stypendialnego lub kredyt studencki.Czytaj więcej →

Władze gminy Chełm zamierzają wybudować amfiteatr, który zlokalizowany będzie tuż przy zalewie Żółtańce, jednym z najbardziej popularnych miejsc letniego wypoczynku mieszkańców Chełma i okolic. Urzędnicy przygotowali już specjalny projekt, teraz ubiegają się o dofinansowanie projektu ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.Czytaj więcej →