Śnięte ryby w Zalewie Żółtańce

Śnięte ryby w Zalewie Żółtańce

Do ponad 500 kg wzrosła liczba wyłowionych martwych ryb z zalewu Żółtańce w Gminie Chełm. Sprawę bada Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska, który pobrał próbki wody do badań. Na ich wyniki trzeba jednak poczekać 5 dni.

Dopływ wody został zamknięty, ale ciągle przybywa martwych ryb. Trwają badania próbek wody. Ryby trafiły też do instytutu w Puławach. Służby podejrzewają, że woda została skażona po płukaniu w dopływie zalewu zbiorników po opryskach.

„Nie wykluczamy zgłoszenia wniosku o możliwości popełnienia przestępstwa do prokuratury” – powiedział dyrektor biura Okręgu PZW w Chełmie Krzysztof Daniłów.