Razem „Sprzątnijmy Świat’!

Razem „Sprzątnijmy Świat’!

Urząd Miasta Chełm wraz z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zapraszają do współpracy na rzecz poprawy stanu środowiska w ramach kampanii “Sprzątanie Świata 2021”, która odbędzie się w dniach 17-19 września 2021 roku pod hasłem „Myślę, więc nie śmiecę”.

Zorganizowane grupy chcące wziąć udział w akcji zapraszamy do zgłoszenia się do Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi Departamentu Komunalnego Urzędu Miasta Chełm, ul. Mickiewicza 32A (tel. 82 565 26 20 lub na e-mail – gok@umchelm.pl). Zgłoszenia przyjmujemy do 17 września 2021 roku, przy zgłoszeniu należy podać opiekuna grupy, ilość osób biorących udział w kampanii, termin sprzątania, teren który dana grupa zamierza sprzątać oraz miejsce złożenia odpadów.

Po worki i rękawice należy zgłaszać się (po wcześniejszym zgłoszeniu) w dniach 13 – 17 września 2021 roku do siedziby GOK ul. Mickiewicza 32A. Worki z zebranymi odpadami nieodpłatnie odbierze MPGK sp. z o.o. w Chełmie.

My też zachęcamy wszystkich do wzięcia udziału w tegorocznej akcji „Sprzątania Świata”!