Razem posprzątajmy Chełm

Razem posprzątajmy Chełm

Fundacja „Nasza Ziemia” oraz Urząd Miasta Chełm wraz z Miejskim Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. zapraszają do współpracy na rzecz poprawy stanu środowiska w ramach kampanii “Sprzątanie Świata 2020”, która odbędzie się w dniach 18-20 września 2020 roku pod hasłem „Plastik? Rezygnuję. Redukuję. Segreguję.”

Zorganizowane grupy, które chcą wziąć udział w akcji powinny do dnia 18 września 2020 roku zgłosić się do Wydziału Gospodarki Odpadami Komunalnymi Departamentu Komunalnego Urzędu Miasta Chełm, ul. Mickiewicza 32A (tel. 82 565 26 20, e-mail – info@umchelm.pl). Anonsując swój udział należy wskazać opiekuna grupy, ilość osób biorących udział w kampanii, termin i teren sprzątania oraz miejsce złożenia odpadów.

Miasto Chełm deklaruje pomoc w sprzątaniu w formie zabezpieczenia worków i rękawic do zbierania odpadów, po które należy się zgłaszać w dniach 14 do 18 września 2020 roku w siedzibie GOK ul. Mickiewicza 32A w Chełmie. Worki z zebranymi odpadami nieodpłatnie odbierze MPGK sp. z o. o. w Chełmie.

Ogólnomiejskie sprzątanie zaplanowano na piątek, 18 września. Natomiast w sobotę 19 września włodarze miasta zachęcają, aby każdy indywidualnie, z najbliższą rodziną, w gronie przyjaciół lub z sąsiadami posprzątał, przede wszystkim z plastiku, swoją okolicę: trasę rowerową, skwerek przed blokiem lub ulubiony park. Przypominamy tworzywa sztuczne (butelki PET, folie – torebki, rękawiczki) wrzucamy do pojemnika żółtego.

W ramach akcji przewidziano również dwa konkursy: dla szkół oraz zarządców wspólnot oraz spółdzielni mieszkaniowych.