Ratujmy kasztanowce

Ratujmy kasztanowce

Jak co roku Miasto Chełm przeprowadza akcje ochrony drzewostanu kasztanowców białych przez zwalczanie szkodnika zwanego szrotówkiem kasztanowcowiaczkiem. W ratowanie drzew mogą się włączyć: placówki oświatowe i opiekuńcze, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, parafie, mieszkańcy miasta posiadający kasztanowce na swoich posesjach.


Jedną z najprostszych i najtańszych metod ograniczenia populacji szkodnika, który zaburza równowagę kasztanowców i może doprowadzić do obumarcia drzew, jest jesienne grabienie i utylizacja opadłych liści kasztanowców. Dlatego miejscy urzednicy zachęcają mieszkańców, by zgrabione suche liście kasztanowców białych pakowali w worki papierowe i oddawali do utylizacji. W tym celu Miasto Chełm bezpłatnie wyda worki i zorganizuje ich darmowy wywóz do miejsca utylizacji.

Worki będą wydawane w Wydziale Ochrony Środowiska Departamentu Komunalnego Urzędu Miasta Chełm (pok. 7a, tel. 82 564 31 86): w poniedziałki i czwartki od 5 października do 15 października 2020 r., w godzinach 10.00 – 14.00.

Limit worków na jedno drzewo wynosi 5 szt., a podstawą wydania worków papierowych do pakowania liści kasztanowców białych będzie podpisanie oświadczenia o posiadaniu na nieruchomości drzew z gatunku kasztanowiec biały.

Zainteresowani muszą zgrabić i spakować suche liście kasztanowców białych do worków papierowych oraz przechować je pod zadaszeniem do momentu odbioru. Zbiorom podlegają wyłącznie liście kasztanowców – nie można ich mieszać z innymi liśćmi ani gałęziami.

Worki odbierze Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej w Chełmie po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym  tel. (82) 565 60 93, 565 60 09: we wtorki i piątki od 12 października do 3 listopada 2020 r.

Zachęcamy do włączenia się w ochronę chełmskich kasztanowców!