Chrońmy kasztanowce!

Chrońmy kasztanowce!

Ruszyła coroczna akcja Miasta Chełm, której celem jest ochrona drzewostanu poprzez zwalczanie szkodnika kasztanowców białych – szrotówka kasztanowcowiaczka. Jesienne grabienie i utylizacja opadłych liści kasztanowców to najprostsza i skuteczna metoda ograniczenia populacji szkodnika, który zaburza równowagę kasztanowców i może doprowadzić do obumarcia drzew. Zgrabione suche liście kasztanowców białych będą pakowane w worki papierowe oraz wywożone do utylizacji.

Miasto Chełm bezpłatnie wydaje worki papierowe o wymiarach 50x110x10 cm oraz umożliwia darmowy wywóz worków z liśćmi kasztanowców do miejsca utylizacji. Wydawanie worków papierowych do pakowania liści kasztanowców odbywa się w Departamencie Komunalnym, Wydział Ochrony Środowiska – pok. 7a, tel. (82) 564 31 86. od 18 października do 5 listopada 2021 r. w godzinach pracy urzędu tj. od 7:30 do 15:30. Podstawą odbioru worków papierowych do pakowania liści kasztanowców będzie podpisanie oświadczenia o posiadaniu na nieruchomości drzew z gatunku kasztanowiec biały.

W inicjatywie mogą wziąć udział: placówki oświatowe i opiekuńcze, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, parafie, osoby fizyczne posiadające kasztanowce na swoich posesjach. Zbiorom podlegają wyłącznie liście kasztanowców (nie należy do worków wkładać liści innych gatunków drzew).

Informacje w zakresie odbioru worków z liśćmi udzielana będzie podczas ich wydawania- Wydział Ochrony Środowiska – pok. 7a, tel. (82) 564 31 86.