Chełm stawia na zieleń!

Chełm stawia na zieleń!

Miasto Chełm, w ramach specjalnej akcji #StawiamyNaZieleń, zamierza walczyć z negatywnymi skutkami przewidywanej suszy. „Stawiamy na zieleń” bo dotyka nas problem suszy, bo zieleń stanowi o komforcie życia w mieście oraz czystości powietrza. Dlatego troszczymy się o zieleń, którą mamy i pracujemy nad tym, aby było jej coraz więcej”- czytamy w specjalnym komunikacie umieszczonym w profilu społecznościowym Chełma.

W najbliższych dniach zakończy się inwentaryzacja skali porażenia drzew jemiołą i rozpocznie się sianie łąk kwietnych. W kolejnych etapach Departament Komunalny Urzędu Miasta Chełm planuje przegląd terenów przewidzianych pod zakładanie nowych parków, a na jesień nowe nasadzenia drzew i krzewów oraz pilotażowe usuwanie jemioły. Poza rutynowymi zabiegami pielęgnacyjnymi to najważniejsze działania w sferze zieleni miejskiej zaplanowane na 2020 rok.

Departament Komunalny wytypował i przygotował kilka lokalizacji pod obsianie terenów trawami z domieszką kwiatów: „Zagospodarowanie terenów w kierunku wieloletnich łąk kwietnych planuje się tam, gdzie nie ma już darni, a były one zaplanowane pod wysadzanie kwiatów jednorocznych” – mówi dyrektor Departamentu Komunalnego UM Chełm Marzena Kozaczuk.

Zakładanie łąk rozpoczęło się 11 maja od wsiania na rondzie im. Jana Pawła II, w pasie zieleni rozdzielającym jezdnie alei 3 Maja (u zbiegu z ulicą Lwowską) oraz w Parku XXX-lecia na Górze Chełmskiej, gdzie wsiane zostaną słoneczniki. W dalszej perspektywie do obsiania są fragmenty pasy zieleni dwupasmowych alei Armii Krajowej, Żołnierzy I AWP, 3 Maja i 15 Sierpnia oraz rondo na pl. Tysiąclecia Państwa Polskiego i pl. Kupiecki.

Łąki kwietne to korzyści estetyczne, ekonomiczne i przyrodnicze, np. w postaci minimalizowania skutków suszy. Dlatego DK zaplanowało na lata 2020-2021 obsianie prawie 4 tys. mkw. łąk kwietnych i będzie zachęcało do takiej formy zagospodarowania właścicieli prywatnych posesji.

Na jesień zaplanowano realizację odwołanego marcowego szkolenia z zakresu zakładania łąk kwietnych dla zarządców spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, publicznych instytucji, miejskich jednostek i mieszkańców.

Pojawił się też pomysł, aby zakładanie łąk kwietnych w pasach drogowych stało się elementem zamówień publicznych na przebudowę lub budowę dróg, o ile usytuowanie infrastruktury i dostępność wolnej przestrzeni na to pozwolą.

Jeśli działania w zakresie zakładania łąk kwietnych się sprawdzą, w następnych latach pod takie zagospodarowanie sukcesywnie będą przeznaczane kolejne tereny.

Miasto zachęca także chełmian do ograniczenia ilości koszeń, a czasem nawet za ich zupełnym zaniechania.

Chełm planuje zmniejszyć ilość koszeń traw w pasach drogowych i parkach miejskich do ok. 2-3 razy w roku. Każdorazowe przystąpienie do zabiegów koszenia będzie podejmowane doraźnie i uzależnione będzie od ilości opadów deszczu.

W najbliższych czasie w planach jest wykoszenie traw na obrzeżach rond, na których jest urządzona zieleń, aby poprawić estetykę tych miejsc, oraz w okolicach skrzyżowań z uwagi na ewentualne pogorszenie widoczności w ruchu drogowym.

Wzorem innych miast na wybranych terenach zielonych ustawione zostana tabliczki informujące o ograniczeniu koszenia.