Chełm jeszcze bardziej zielony!

Chełm jeszcze bardziej zielony!

Urząd Miasta Chełm poinformował, że trwają właśnie prace nad przygotowaniem finalnej wersji projektu “Zielone Miasto Chełm”, który zakłada m.in. podniesienie efektywności transportu zbiorowego poprzez zakupienie nowego taboru komunikacyjnego, wdrożenie polityki czystego miasta czy rewitalizacji terenów zielonych.

Na początku tygodnia w UM Chełm odbyło się pierwsze spotkanie pracowników magistratu z ekspertami Związku Miast Polskich, którzy pomogą opracować niezbędne dokumenty. Przygotowany projekt zostanie zgłoszony do kolejnego etapu konkursu w ramach programu “Rozwój Lokalny”. Jeżeli zyska uznanie, Chełm może otrzymać wsparcie finansowe w wysokości nawet 10 milionów euro bez konieczności zapewnienia wkładu własnego.

Warto jednak podkreślić, że już samo zakwalifikowanie się do II etapu konkursu (w poprzednim etapie Chełm zajął wysokie siedemnaste miejsce) to wielki sukces.

W wyniku współpracy z ekspertami zewnętrznymi opracowane zostaną dwa kluczowe dokumenty: Plan Rozwoju Lokalnego oraz Plan Rozwoju Instytucjonalnego. Ich przygotowanie pod okiem specjalistów posiadających ogromne doświadczenie we współpracy z jednostkami samorządowymi, pozwoli wytyczyć kierunek rozwoju zarówno Miasta, jak i samego Urzędu. A to z pewnością przyniesie wymierne korzyści dla wszystkich mieszkańców.