Chełm dba o kasztanowce

Chełm dba o kasztanowce

W związku z występowaniem na terenie Chełm szkodnika kasztanowców białych, szrotówka kasztanowcowiaczka, Miasto jak co roku prowadzi akcję zwalczania tego szkodnika. W tym celu Urząd Miasta wydał dotychczas ponad 1200 worków na liście i objął leczeniem 305 kasztanowców.

Realizacja tego zadania ma przyczynić się do poprawy stanu zdrowotnego tych drzew, a tym samym do uatrakcyjnienia terenów zielonych Chełma. Zadanie realizowane jest w trzech etapach: pierwszym było założenie opasek lepowych w kolorze żółtym z dyspenserem feromonowym, drugim zawieszenie pułapek typu delta wyposażonych w feromon, trzecim jesienne wielokrotne grabienie opadłych liści i pakowanie ich w worki papierowe przez właścicieli, zarządców lub administratorów nieruchomości, na których prowadzono leczenie drzew, oraz odbiór i przewóz worków z liśćmi kasztanowców do miejsca unieszkodliwienia przez wybraną w drodze przetargu firmę.

Kilka dni temu pracownicy Wydziału Ochrony Środowiska przeprowadzili wizję lokalną na terenie placówek wspieranych przez UM w trzecim etapie leczenia drzew.

Spakowane liście są odbierane przez Zakład Usług Komunalnych z Rudy Huty i wywożone do miejsca unieszkodliwienia przez firmę EkoPaliwa Chełm Sp. z o.o. Metoda ta jest najprostsza w zastosowaniu, ogranicza liczebność poczwarek, a tym samym liczbę motyli, które wylecą na wiosnę, żeby złożyć jaja.

Zadanie stanowi kontynuację rozpoczętego w 2005 r. procesu leczenia kasztanowców białych na terenach zielonych miasta Chełm.