CEMEX coraz bardziej „zielony”!

CEMEX coraz bardziej „zielony”!

Sto procent energii elektrycznej kupowanej w latach 2020-2021 do 32 zakładów CEMEX w Polsce od PGE Polskiej Grupy Energetycznej będzie pochodziło z odnawialnych źródeł energii (OZE). Tym samym CEMEX potwierdza swoje zaangażowanie w odpowiedzialne gospodarowanie zasobami naturalnymi i prowadzenie działalności biznesowej w zgodzie z zasadami zrównoważonego rozwoju.

CEMEX Polska otrzymał certyfikat poświadczający, że cała energia elektryczna kupowana na potrzeby działalności produkcyjnej będzie pochodziła ze źródeł odnawialnych, w tym z energii wiatrowej. To efekt uzgodnień i współpracy biznesowej ze spółką PGE Obrót, która jest sprzedawcą energii elektrycznej do odbiorców końcowych, działającą w ramach Grupy PGE, z którą CEMEX Polska współpracuje od ponad 10 lat.

CEMEX Polska jest odbiorcą energii z odnawialnych źródeł na potrzeby pracy 32 zakładów, czyli większości zakładów produkcyjnych należących do firmy. Są to dwie cementownie w Rudnikach i w Chełmie, przemiałownia klinkieru w Gdyni, 23 wytwórnie betonu w całej Polsce oraz 5 kopalni kruszyw. Zużycie energii elektrycznej wynosi w tych zakładach rocznie 280 GWh. Zakup energii pochodzącej wyłącznie z OZE jest kolejnym elementem wdrażania strategii odpowiedzialności środowiskowej CEMEX Polska.

– Oparcie współpracy z PGE Obrót na odnawialnych źródłach energii (OZE) wpisuje się w strategię zrównoważonego rozwoju oraz ochrony klimatu CEMEX, według których w naszej działalności dbamy o ograniczanie emisji zanieczyszczeń oraz racjonalne gospodarowanie zasobami naturalnymi. Oparcie produkcji przemysłowej, takiej jak produkcja cementu czy betonu towarowego, na OZE to znaczący krok na drodze do zmniejszenia śladu węglowego, co prowadzi do zmniejszania wpływu przemysłu na zmiany klimatu – mówi Jacek Nowosad, Menadżer ds. Zarządzania Energią w CEMEX Polska.

Gwarancje pochodzenia energii elektrycznej wydaje Prezes Urzędu Regulacji Energetyki. Są one przekazywane do Rejestru Gwarancji Pochodzenia prowadzonego na Towarowej Giełdzie Energii. PGE Obrót, jako członek Rejestru Gwarancji Pochodzenia przekazuje swoim odbiorcom końcowym gwarancje pochodzenia, które potwierdzają, że określona ilość energii elektrycznej, została wytworzona z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii.

– Coraz więcej firm w swoich działaniach koncentruje się na społecznej i środowiskowej odpowiedzialności, poszukując takich rozwiązań, które pozwolą na realizację celów biznesowych, przy jednoczesnym minimalizowaniu wpływu na środowisko naturalne. Tym samym cieszy nas współpraca z firmą CEMEX, która wybierając ofertę PGE Obrót „Naturalnie, że energia”, stawia na zrównoważony rozwój i rozwiązania służące pozytywnemu wpływowi na klimat – mówi Maciej Michalski, Dyrektor Departamentu Klientów Korporacyjnych PGE Obrót.

Ze względu na skalę i zasięg działalności, CEMEX Polska w sposób strategiczny zarządza swoim oddziaływaniem na otoczenie. Maksymalizacja źródeł wytwarzania energii elektrycznej i wykorzystania OZE to jedna z kluczowych inicjatyw CEMEX mających na celu przeciwdziałanie zmianom klimatu. Wykorzystanie OZE pozwala na wzmocnienie obecnego zaangażowania firmy na rzecz redukcji emisji dwutlenku węgla z prowadzonej przez firmę działalności, realizowane m.in. poprzez wykorzystywanie paliw alternatywnych jako substytutu naturalnych źródeł energii, takich jak węgiel kamienny.