Bądź eko na cmentarzu

Bądź eko na cmentarzu

Okres jesienny i zbliżające się Święto Zmarłych sprzyja wzmożonym pracom porządkowym, także na terenie miejskich nekropolii. Zgromadzone w trakcie sprzątania odpady podlegają właściwej segregacji, stąd warto przypomnieć podstawowe zasady gromadzenia odpadów na terenie administrowanego przez nas Cmentarza Komunalnego przy ul. Mościckiego.

Dla ułatwienia prawidłowej segregacji przy wyjściach z nekropolii ustawione są specjalne pojemniki z przeznaczeniem na 3 frakcje odpadowe. Najważniejsze zasady segregacji odpadów na cmentarzu z podziałem na poszczególne frakcje odpadowe: BIO (odpady biodegradowalne) – gałęzie, trawa, liście, żywe kwiaty bez doniczek i ziemi, naturalne wiązanki bez żadnych ozdób, szarf i drutów; PAPIER – papier, karton, tektura (głównie pozostałości po zbiorczych opakowaniach); TWORZYWA SZTUCZNE I METALE – folie opakowaniowe, opróżnione opakowania z tworzyw sztucznych (PET, opakowania wielomateriałowe), plastikowe doniczki opróżnione z ziemi, opróżnione opakowania po środkach czystości, detergentach; SZKŁO – niezabrudzone i opróżnione opakowania szklane (słoiki, butelki); ZMIESZANE – znicze i wkłady, wiązanki i wieńce trwale złączone z tworzywami oraz metalem, ceramiczne doniczki, wazony, plastikowe opakowania z zawartością (np. po środkach czystości), zanieczyszczone gąbki, ścierki czy zmywaki druciane po zakończonych porządkach, piasek, ziemia.

Szklany znicz i wazon wykonany jest z innego typu szkła niż butelka czy słoik, z różnymi domieszkami, o innej temperaturze topnienia i odmiennym składzie chemicznym niż szkło opakowaniowe, a poza tym są zabrudzone woskiem i okopcone.

Plastikowe wkłady są zrobione z tworzywa, który nie podlega odzyskowi i dodatkowo są zanieczyszczone parafiną i dymem.

Wiązanki i wieńce zarówno żywe jak i sztuczne wykonane są zwykle z wielu różnych, integralnie, trwale połączonych materiałów (drut, tekstylia, wstążki), co uniemożliwia odzysk surowców.

Kwiaty doniczkowe często oprócz samej ziemi zawierają również kamienie, styropian czy pianki, a takie elementy, gdy trafią do kompostowni, mogą zanieczyścić kompost i być utrudnieniem dla obsługujących urządzeń.