Zdrowotne czwartki z samorządem w Chełmie

Zdrowotne czwartki z samorządem w Chełmie

W sierpniu, podobnie jak w latach ubiegłych, prowadzona będzie dla mieszkańców miasta wspólna akcja organizowana przez ratusz oraz Miejski Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Chełmie pod nazwą “Zdrowotne Czwartki z Samorządem”.


Bezpłatne badania profilaktyczne będą prowadzone w każdy czwartek sierpnia w godzinach od 8.30 do 11.00 przy ul. Obłońskiej 20, przy siedzibie Departamentu Spraw Obywatelskich Urzędu Miasta Chełm.

W ramach akcji przebadanych zostanie 200 pełnoletnich mieszkańców miasta, u których dotychczas nie rozpoznano chorób układu krążenia.

Na miejscu będzie można bezpłatnie wykonać m.in. podstawowe pomiary ciśnienia, cukru, cholesterolu, jak również pomiar tkanki tłuszczowej oraz określony poziom BMI. Uczestnicy projektu dostaną też materiały edukacyjne dotyczące zdrowego trybu życia.

Aby skorzystać z badań należy wziąć ze sobą dowód osobisty.