Wybierzmy Chełmianina Roku!

Wybierzmy Chełmianina Roku!

Od ubiegłego tygodnia można zgłaszać kandydatury do honorowego tytułu Chełmianina Roku 2020. Zgłoszenia będą przyjmowane do 17 grudnia 2021 roku. Tytuł ten jest przyznawany osobom wyróżniającym się szczególną aktywnością zawodową, społeczną, zaangażowanym działaniem na rzecz innych.

Wśród mieszkańców Chełma jest wielu ludzi nieprzeciętnych, oddanych miastu, których dokonania i osiągnięcia nie powinny zostać niezauważone. Należy ich zatem nagradzać i promować bowiem zasługują oni na Nasze uznanie, podziękowania i wyróżnienia. Uroczyste wręczenie tytułu odbędzie się podobnie jak w poprzednich latach podczas wybranej uroczystości.

Honorowy tytuł Chełmianina Roku jest przyznawany corocznie. Jego laureatem można zostać tylko jeden raz. Chełmianin Roku uhonorowany zostaje okolicznościowym medalem, otrzymuje też akt nadania tytułu. Dotychczas laureatami tytułu byli (kolejno): Krzysztof Grabczuk, Andrzej Kosior, Witold Grela, Dariusz Jabłoński, dr Wojciech Krawczyk, Lucyna Kropp, Longin Jan Okoń, Stanisław Adamiak, Grzegorz Gorczyca oraz Zbigniew Lubaszewski, Józef Zając, Michał Reonald Gołoś, Andrzej Buko, Tadeusz Marek Boniecki, Marek Dyjak, Wojciech Hetman, Lucjan Jagiełło, Grzegorz Gardziński, ksiądz infuat Kazimierz Bownik i Agnieszka Derlak.

Kandydatów do Tytułu może zgłosić każdy – osoby fizyczne i prawne, organizacje społeczne, stowarzyszenia i instytucje. Zgłoszenia będą przyjmowane do 17 grudnia 2021 roku. Formularz wniosków zgłoszeniowych można pobrać w Biurze Obsługi Interesanta (parter budynku), Departamencie Promocji, Kultury i Sportu, jak również ze strony internetowej urzędu: www.chelm.pl. Wypełnione wnioski można składać w Biurze Obsługi Interesanta lub w Departamencie Promocji i Kultury (ul. Strażacka 2, II piętro budynku, wejście od parkingu) lub przesłać pocztą na adres urzędu (ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm).