Wybierzmy Chełmianina Roku

Wybierzmy Chełmianina Roku

Rusza tegoroczna edycja wyboru „Chełmianina Roku”. Tytuł przyznawany jest osobom wyróżniającym się szczególną aktywnością zawodową, społeczną, zaangażowanym działaniem na rzecz innych. Wśród chełmian jest wielu ludzi nieprzeciętnych, ludzi oddanych miastu i sprawom wspólnoty lokalnej, takich, których dokonania i osiągnięcia nie powinny zostać niezauważone. Takie osoby należy nagradzać i promować. Zasługują one na nasze uznanie, podziękowania i wyróżnienia.

Chełmianina Roku wyłania Kapituła, którą powołuje Prezydent Miasta. W skład Kapituły poza Prezydentem Miasta i Przewodniczącym Rady Miasta Chełm wchodzą: laureat poprzedniej edycji konkursu Chełmianina Roku, notariusz oraz 3 osoby losowo wybrane spośród mieszkańców naszego Miasta.

Uroczyste wręczenie tytułu odbywa się każdego roku, podczas ważnego wydarzenia w mieście. Honorowy tytuł Chełmianina Roku jest przyznawany corocznie. Jego laureatem można zostać tylko jeden raz. Chełmianin Roku uhonorowany zostaje okolicznościowym medalem, otrzymuje też akt nadania tytułu.

Kandydatów do Tytułu może zgłosić każdy – osoby fizyczne i prawne, organizacje społeczne, stowarzyszenia i instytucje.

Zgłoszenia będą przyjmowane do 26 października 2020 roku. Formularz wniosków zgłoszeniowych można pobrać w Biurze Obsługi Interesanta (parter budynku), Departamencie Promocji i Kultury, jak również ze strony internetowej urzędu: www.chelm.pl

Wypełnione wnioski można składać w Biurze Obsługi Interesanta lub w Departamencie Promocji i Kultury (ul. Strażacka 2, II piętro budynku, wejście od parkingu) lub przesłać pocztą na adres urzędu (ul. Lubelska 65, 22-100 Chełm).