Samorządy będą współpracować

Samorządy będą współpracować

W siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego podpisano list intencyjny o współpracy samorządów województwa lubelskiego w realizacji Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych (ZIT). List sygnowali Prezydentowie czterech miast: Agata Fisz (prezydent Chełma), Janusz Grobel (prezydent Puław), Dariusz Stefaniuk (prezydent Białej Podlaskiej) i Andrzej Wnuk (prezydent Zamościa).

W imieniu Województwa Lubelskiego list podpisał Marszałek Sławomir Sosnowski.

Na współpracy skorzystają nie tylko miasta, ale również miejskie obszary funkcjonalne (MOF), do których należy 15 gmin: MOF Biała Podlaska: miasto Biała Podlaska, gmina Biała Podlaska, MOF Chełm: miasto Chełm, gminy Chełm i Kamień, MOF Puławy: miasto Puławy, gminy: Puławy, Końskowola, Janowiec, Kazimierz Dolny i Żyrzyn, MOF Zamość: miasto Zamość, gminy Zamość, Sitno i Łabunie.

Dzięki pomyślnie zakończonym negocjacjom z Komisją Europejską, województwo lubelskie uzyskało dodatkowe 93 mln zł na realizację projektów w formule ZIT na terenach miejskich obszarów funkcjonalnych. Środki te mogą zostać przeznaczone na następujące obszary wsparcia: wzrost konkurencyjności MŚP – 20 mln zł, transport niskoemisyjny – 20 mln zł, efektywność energetyczna sektora publicznego – 28 mln zł, promocja niskoemisyjności – 25 mln zł.

List intencyjny jest pierwszym etapem współpracy samorządów w ramach ZIT, która stanowi warunek realizacji projektów. W dalszej kolejności zostaną opracowane Strategie ZIT, zaś po ich zatwierdzeniu przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju możliwe będzie dokładne określenie podziału środków między poszczególne MOF-y.

ZIT jest instrumentem zaproponowanym przez Komisję Europejską, dzięki któremu partnerstwa miast i gmin z miejskich obszarów funkcjonalnych mogą realizować wspólne przedsięwzięcia. Ideą ZIT jest współpraca partnerów na rzecz maksymalnego wykorzystania wspólnych atutów i rozwiązywania problemów, które dotyczą nie tylko miasta ale całego obszaru MOF.
Współpraca samorządów w województwie lubelskim ma doprowadzić do zwiększenia efektywności podejmowanych dotychczas działań i właściwego przygotowania się do realizacji wspólnych projektów w tej i przyszłej perspektywie finansowej. Planowane jest też wsparcie finansowe w przygotowaniu projektów oraz podnoszenie zdolności administracyjnych i kompetencji samorządów do ich realizacji.
Rozwój instrumentu ZIT w naszym regionie wpisuje się w założenia na przyszłą perspektywę finansową UE po 2020 roku. Na cel związany z polityką miejską przeznaczonych będzie wówczas nie mniej niż 6% środków z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Właśnie dlatego współpraca oraz wsparcie dla samorządów w ramach ZIT dotyczyć będzie w dużym stopniu właściwego przygotowania strategii i projektów do realizacji w przyszłej perspektywie finansowej po roku 2020.