Ponad trzy miliony złotych dla chełmskiego stowarzyszenia

Ponad trzy miliony złotych dla chełmskiego stowarzyszenia

Chełmskie Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Kapitału Społecznego jest jednym z beneficjentów konkursu z zakresu rozwoju przedsiębiorczości, organizowanego przez Urząd Marszałkowski w Lublinie. Stowarzyszenie otrzymało unijne środki na realizację projektu pn. Centrum Wspierania Przedsiębiorczości, o łącznej wartości nieco ponad 3,3 mln zł, z czego środki unijne wynoszą blisko 3 mln zł.

W konkursie ogłoszonym w 2020 roku w ramach RPO WL alokacja pierwotnie wynosiła blisko 12 mln zł (z czego środki unijne stanowiły nieco ponad 10 mln zł). W konkursie złożonych zostało łącznie 60 wniosków o całkowitej wartości blisko 197 mln zł (z czego dofinansowanie unijne wynosiło ponad 167 mln zł). W celu zapewnienia dofinansowania możliwie największej liczbie projektów, w maju br. Zarząd Województwa Lubelskiego zwiększył alokację w konkursie o nieco ponad 57 mln zł (z czego ponad 50 mln zł to środki z UE). Ostatecznie całkowita alokacja w konkursie wyniosła nieco ponad 71 mln zł, gdzie środki unijne stanowiły nieco ponad 60,4 mln zł.

Gratulujemy!