Odszedł Bogusław Mikus

Odszedł Bogusław Mikus

Po długiej i ciężkiej chorobie, w wieku 66 lat, zmarł wzoraj Bogusław Mikus, lider i legenda chełmskich struktur Solidarności. W uznaniu zasług za niezłomną działalność opozycyjną, w roku, w którym obchodzimy 40-lecie powstania Solidarności, Prezydent Chełma Jakub Banaszek przyznał Panu Bogusławowi tytuł Osobowości Miasta Chełm. W imieniu własnym oraz mieszkańców Chełma podziękował mu również za walkę o prawdę i wolność, a także pracę na rzecz naszego Miasta.

Bogusław Mikus, internowany i represjonowany za swoją działalność w stanie wojennym, to postać wybitna, której postawa powinna stanowić wzór dla nas wszystkich. Do Solidarności wstąpił w 1980 roku. Był członkiem Komitetu Założycielskiego NSZZ Solidarność, współzałożycielem, redaktorem, wydawcą i drukarzem podziemnego „Informatora Regionalnej Komisji Koordynacyjnej NSZZ Solidarność Region Chełm” oraz „Serwisu Informacyjnego NSZZ Solidarność Regionu Chełmskiego”. W latach 1986-1989 członek podziemnej Tymczasowej Rady Solidarności Regionu Środkowo-Wschodniego oraz korespondent Radia Wolna Europa.

Zapamiętamy go jako człowieka szlachetnego, powszechnie szanowanego, oddanego sprawom Ojczyzny i Miasta.

Cześć jego pamięci!

Ku pamięci Pana Bogusława w Urzędzie Miasta przy ul. Lubelskiej 65 została wystawiona księga kondolencyjna. Jeszcze dziś, do godziny 20.00 każdy z mieszkańców będzie miał możliwość złożenia swojego wpisu w księdze.

Uroczystości pogrzebowe rozpoczną się w najbliższy poniedziałek, 28 września o godzinie 11.00, mszą w Bazylice NMP na chełmskiej Górce.