Nowe pracownie w ZSGiH gotowe do gotowania

Nowe pracownie w ZSGiH gotowe do gotowania

Z czterech nowych pracowni będą mogli korzystać uczniowie ZSGiH. Niedawno do użytku oddano ostatnią z nich, do placówki trafiło również pełne wyposażenie. Uczniowie kształcący się w zawodzie kucharza będą mogli korzystać z dwóch, dostosowanych do najwyższych standardów pracowni gastronomicznych wyposażonych m.in. w: kuchnie gazowo-elektryczne z wyciągam, roboty planetarne, szafy chłodniczo-mroźnicze, schładzarki szokowe, zmywarki przemysłowe.

Specjalna pracownia dedykowana została również przyszłym cukiernikom. Na jej wyposażeniu znajdą się z kolei: kuchnie indukcyjne, piec konwekcyjno-parowy, szafę chłodniczą do ekspozycji wypieków, miksery planetarne.

Czwarta pracowania będzie do dyspozycji uczniów kształcących się w zawodzie technik technologii żywności oraz technik żywienia i usług gastronomicznych. W pomieszczeniu znajdzie się profesjonalny sprzęt w sprzęt laboratoryjny, tj.: łaźnia wodna, wirówka, suszarka laboratoryjna, destylator elektryczny, kolorymetr, pH-metr, analizator jakości mleka. Sala może służyć również jako laboratorium biologiczno – chemiczne.

Każda z oddanych do użytku pracowni wyposażona jest w sprzęt multimedialny, tj. laptop, projektor, ekran elektryczny, wizualizer.

Inwestycję udało się zrealizować dzięki środkom unijnym, które Miasto Chełm pozyskało na realizację projektu “Dostosowanie sposobu kształcenia do potrzeb rynku pracy – wyposażenie szkół zawodowych i ustawicznych Miasta Chełm”. W projekcie, oprócz ZSGiH, uczestniczą również Zespół Szkół Technicznych im. Generała Bohusza –Szyszko, Zespół Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie im. 24 Pułku Artylerii Pancernej, Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 im. ks. Stanisława Staszica, Centrum Kształcenia Praktycznego w Chełmie oraz Centrum Kształcenia Ustawicznego im. B. Prusa.

Obecnie przygotowywane są postępowania udzielenia zamówień publicznych na wyposażenie kolejnych pracowni kształcenia zawodowego w szkołach objętych projektem. Całkowita wartość projektu opiewa na 5 281 581,00 zł. Pozyskane dofinansowanie pokrywa 85% kosztów.