Na Górze Chełmskiej powstanie Centrum Dialogu Kultur

Na Górze Chełmskiej powstanie Centrum Dialogu Kultur

Miasto Chełm aplikowało do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o 85-procentowe dofinansowanie wartego prawie 13 milionów zł projektu budowy Centrum Dialogu Kultur na Górze Chełmskiej. Celem projektu jest poprawa zarządzania dziedzictwem kulturowym Chełma i bardziej efektywne wykorzystanie potencjału Góry Chełmskiej, poprzez podkreślenie historycznej roli tego miejsca i konotacji z wieloma kulturami, jak też restauracja budynków dawnego Pałacu Biskupów Unickich.

W tym celu bezprecedensową współpracę nawiązały samorząd i parafia Mariacka. Za aprobatą archidiecezji lubelskiej parafia przekazała miastu w piętnastoletnią dzierżawę budynek pałacu wraz z ogrodami.

Wyeksponowanie tego dziedzictwa kulturowego zakłada między innymi urządzenie nowoczesnych sal muzealnych pokazujących bogatą, wielokulturową przeszłość tego miejsca za pomocą nowoczesnych technologii, m.in.: piramidy holograficznej, wydruków 3D, tablic interaktywnych i multimedialnych oraz systemu audio przewodnika. Wszystko to z uwzględnieniem potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W odrestaurowanym obiekcie zaplanowano projekty tematyczne wzmacniające działania ekspozycyjne, takie jak: zajęcia teatralne, m.in. prezentację spektaklu przedstawiającego historię Góry Chełmskiej, warsztaty, np. ze storytellingu „Opowiadacze historii”, koncerty adresowane do różnych grup wiekowych, m.in. recitale nawiązujące do kultury lwowskiej sprzed 1939 roku tworzonej przez artystów polskich, ukraińskich i żydowskich.

Projekt będzie wdrażany w partnerstwie z norweską instytucją kulturalną.