Chełmski wykładowca z międzynarodową nagrodą

Chełmski wykładowca z międzynarodową nagrodą

Dr inż. Paweł Lonkwic z chełmskiej PWSZ, otrzymał pierwszą nagrodę w konkursie organizowanym przez wydawnictwo Elevator World z USA w kategorii „Elevators, Repairs and Upgrades”.

Nagroda jest tym bardziej prestiżowa, że jest jedną z ośmiu otrzymanych w 8 kategoriach z całego świata. Tytuł projektu, który złożył w konkursie dr inż. Paweł Lonkwic brzmiał: “Device for assessment of technical condition of guides”. Wśród laureatów nagrody znalazły się jeszcze cztery firmy z USA,  jedna z Singapuru, jedna z Izraela i jedna z Hiszpanii.

“Cieszymy się, że nasz kolega znalazł się w tak zacnym gronie. Jest to niewątpliwa znakomita promocja i pokazanie potencjału naukowego naszej Uczelni na arenie międzynarodowej.”- napisały władze chełmskiej PWSZ.

Gratulujemy!