CEMEX wspiera Chełm w walce z COVID-19

CEMEX wspiera Chełm w walce z COVID-19

Od początku pandemii koronawirusa w Polsce, CEMEX Polska przekazał ponad 10 tysięcy maseczek chirurgicznych, ponad 13 tysięcy sztuk rękawiczek, 84 przyłbice oraz 300 fartuchów dziewiętnastu organizacjom pozarządowym, placówkom medycznym i szkolnym w społecznościach lokalnych, z którymi sąsiadują zakłady CEMEX. Dzięki zaangażowaniu pracowników Cementowni CEMEX w Chełmie, część z nich trafiła do 3 organizacji z Chełma.

Firma CEMEX Polska nie pozostaje obojętna na potrzeby społeczności lokalnych, z którymi współpracuje długofalowo, także w czasie trwającej pandemii COVID-19. Po zweryfikowaniu potrzeb partnerów w dwunastu lokalizacjach w Polsce, w których działają zakłady CEMEX: Cementownia Chełm, Cementownia Rudniki, Wytwórnia Betonu Towarowego w Szczecinie, Krakowie i Tarnowie, Przemiałownia w Gdyni oraz kopalnie kruszyw w Borzęcinie i Bierawie, CEMEX zapewnił podstawowe środki ochrony osobistej, które zabezpieczą potrzeby organizacji w najbliższym czasie.

Środki ochrony osobistej, takie jak maseczki, przyłbice, rękawiczki i fartuchy, zostały do tej pory przekazane przez pracowników CEMEX Polska następującym organizacjom w Chełmie:

  • Samodzielnemu Publicznemu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Chełmie,
  • Żłobkowi Miejskiemu „Słoneczko” w Chełmie oraz
  • Żłobkowi Miejskiemu „Chełmskie Niedźwiadki” w Chełmie.

– Personel Samodzielnego Publicznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Chełmie składa serdeczne podziękowania Dyrekcji i Pracownikom CEMEX Polska Sp. z o. o. wspierającym nas w trudnym czasie walki z epidemią. Poczucie bezpieczeństwa w codziennej pracy i solidarności lokalnej społeczności, których dzięki Waszej pomocy doświadczamy, mają dla nas ogromne znaczenie – DZIĘKUJEMY!” – informuje Oddział Terenowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy przy SPWSzS w Chełmie.

Darowizna środków ochrony osobistej to kolejna inicjatywa CEMEX Polska na rzecz wsparcia przedstawicieli społeczności lokalnych w trakcie pandemii koronawirusa. – Wiosną tego roku zaangażowaliśmy się m. in. w realizację projektu „Wirtualna Klasa CEMEX”, który pomaga wspierać zdalne metody nauczania w szkołach znajdujących się w pobliżu zakładów CEMEX. Do tej pory, razem z wolontariuszami CEMEX Polska, z projektem dotarliśmy do ponad 3174 uczniów szkół podstawowych i 429 nauczycieli w 12 lokalizacjach – mówi Dominika Sztuka-Arak z Zespołu CSR CEMEX w Polsce. Dodatkowo, w ramach tegorocznej edycji Konkursu Grantowego “Fabryka Pomysłów” Fundacji CEMEX Budujemy Przyszłość, wsparcie finansowe zostanie przekazane organizacjom pozarządowym i instytucjom edukacyjnym na walkę ze skutkami pandemii. Rozstrzygnięcie konkursu planowane jest w najbliższych tygodniach.

Od początku pandemii koronawirusa, CEMEX podjął środki bezpieczeństwa i ochrony, skierowane wobec pracowników firmy oraz wszystkich partnerów biznesowych i społecznych. Firma wdrożyła w swoich strukturach ponad 50 procedur bezpieczeństwa i higieny, mających na celu zminimalizowanie ryzyka zarażenia COVID-19 w zakładach produkcyjnych CEMEX i w najbliższym sąsiedztwie.