CEMEX wciąż pomaga!

CEMEX wciąż pomaga!

Od początku pandemii koronawirusa w Polsce CEMEX Polska przekazał ponad 10 tysięcy maseczek chirurgicznych, ponad 13 tysięcy sztuk rękawiczek, 84 przyłbice oraz 300 fartuchów dziewiętnastu organizacjom pozarządowym, placówkom medycznym i szkolnym w społecznościach lokalnych, z którymi sąsiadują zakłady CEMEX.

Firma CEMEX Polska nie pozostaje obojętna na potrzeby społeczności lokalnych, z którymi współpracuje długofalowo, także w czasie trwającej pandemii COVID-19. Po zweryfikowaniu potrzeb partnerów w dwunastu lokalizacjach w Polsce, w których działają zakłady CEMEX: Cementownia Chełm, Cementownia Rudniki, Wytwórnia Betonu Towarowego w Szczecinie, Krakowie i Tarnowie, Przemiałownia w Gdyni oraz kopalnie kruszyw w Borzęcinie i Bierawie, firma zapewniła podstawowe środki ochrony osobistej, które zabezpieczą potrzeby organizacji w najbliższym czasie.

Środki ochrony osobistej, takie jak maseczki, przyłbice, rękawiczki i fartuchy, w ostatnich tygodniach zostały przekazane przez pracowników CEMEX Polska 19 organizacjom:

 •  Samodzielnemu Publicznemu Wojewódzkiemu Szpitalowi Specjalistycznemu w Chełmie,
  •    Domowi Pomocy Społecznej w Nowinach,
  •    Domowi Pomocy Społecznej w Częstochowie,
  •    Stowarzyszeniu Opieki Hospicyjnej Ziemi Częstochowskiej w Częstochowie,
  •    Stowarzyszeniu FENIKS w Szczecinie,
  •    Domowi Pomocy Społecznej „Dom Kombatanta” w Szczecinie,
  •    Szpitalowi Specjalistycznemu w Kościerzynie,
  •    Samodzielnemu Publicznemu Zespołowi Opieki Zdrowotnej w Brzesku,
  •    Szpitalowi Specjalistycznemu im. Babińskiego w Krakowie,
  •    Stowarzyszeniu „Stołczyn po sąsiedzku” oraz
  •    Placówkom edukacyjnym: Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej w Lubieniu, Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Koninie, Zespołowi Szkolno-Przedszkolnemu im. Jana Pawła II w Rudnikach, Żłobkowi Miejskiemu “Słoneczko” w Chełmie, Żłobkowi Miejskiemu „Chełmskie Niedźwiadki” w Chełmie, Publicznemu Przedszkolu w Bierawie, Samorządowemu Przedszkolu nr 140 w Krakowie, Przedszkolu Publicznemu nr 15 w Tarnowie, Środowiskowej Placówce Edukacyjno-Wychowawczej Nr 1 w Szczecinie.

W imieniu całej społeczności Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rudnikach chciałbym serdecznie podziękować za przekazanie środków ochrony osobistej, takich jak maseczki, przyłbice i rękawiczki. W tym trudnym czasie jestem szczęśliwy, że mamy sąsiada na którego pomoc zawsze możemy liczyć. Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie, a firma CEMEX nie pierwszy raz udowodniła, że traktuje nas jak przyjaciela” – powiedział Dawid Krzętowski, Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego im. Jana Pawła II w Rudnikach.

Darowizna środków ochrony osobistej to kolejna inicjatywa firmy na rzecz wsparcia przedstawicieli społeczności lokalnych w trakcie pandemii koronawirusa.

Wiosną tego roku zaangażowaliśmy się m.in. w realizację projektu „Wirtualna Klasa CEMEX”, który pomaga wspierać zdalne metody nauczania w szkołach znajdujących się w pobliżu zakładów CEMEX. Do tej pory, razem z wolontariuszami CEMEX Polska, z projektem dotarliśmy do ponad 3100 uczniów szkół podstawowych i prawie 520 nauczycieli w 14 lokalizacjach. Od września będziemy wspierać w tym zakresie kolejne szkoły, a także pomożemy zaktualizować program do zdalnego nauczania na nowy rok szkolny w placówkach, z którymi od wiosny współpracujemy w ramach projektu” – mówi Dominika Sztuka-Arak z Zespołu CSR CEMEX w Polsce.

Dodatkowo, w ramach tegorocznej edycji Konkursu Grantowego “Fabryka Pomysłów” Fundacji CEMEX Budujemy Przyszłość, wsparcie finansowe zostanie przekazane organizacjom pozarządowym i instytucjom edukacyjnym na walkę ze skutkami pandemii.

Od początku pandemii koronawirusa CEMEX podjął środki bezpieczeństwa i ochrony, skierowane do pracowników firmy oraz wszystkich partnerów biznesowych i społecznych. Firma wdrożyła w swoich strukturach ponad 50 procedur bezpieczeństwa i higieny, mających na celu zminimalizowanie ryzyka zarażenia COVID-19 w zakładach produkcyjnych CEMEX i w najbliższym sąsiedztwie.