Będzie uchwała krajobrazowa!

Będzie uchwała krajobrazowa!

Samorząd Chełma rozpoczął prace nad przygotowaniem uchwały krajobrazowej, która ureguluje kwestie umieszczania w przestrzeni publicznej m.in. reklam i poprawi estetykę miasta. Brak zasad określających miejsca, powierzchnie i kompozycje tablic czy billboardów powoduje chaos. Kolorowe i niespójne reklamy szpecą miejską przestrzeń publiczną.

Podkreślają to turyści i mieszkańcy, którzy, m.in. za pośrednictwem mediów społecznościowych, sugerowali opracowanie uchwały krajobrazowej, czyli aktu prawnego regulującego zasady, na podstawie których można umieszczać w przestrzeni publicznej np. banery reklamowe.

W połowie marca samorząd zlecił opracowanie projektu uchwały krajobrazowej, która ma objąć obszar całego miasta Chełm. Zakres prac dotyczy opracowania zasad i warunków sytuowania obiektów małej architektury, tablic reklamowych i urządzeń reklamowych oraz ogrodzeń, ich gabarytów i standardów jakościowych. Termin wykonania umowy, ze względu na złożoność tematu i obowiązujące procedury, został wyznaczony na czerwiec 2022 roku. Wówczas projekt aktu prawnego zostanie przedłożony miejskim radnym.

Przygotowaniem projektu zajmie się Autorska Pracownia Architektoniczna „Arkada” z Białej Podlaskiej. Wartość zamówienia wynosi 72,5 tys. zł. Podobne uchwały obowiązują już w innych polskich miastach. Na ich wprowadzenie zdecydowały się m.in. Gdańsk, Poznań czy Kraków.