“Aktywny samorząd” dla niepełnosprawnych

“Aktywny samorząd” dla niepełnosprawnych

W Miejskim Ośrodku Pomocy Rodzinie w Chełmie odbyło się spotkanie konsultacyjne dotyczące realizacji programu „Aktywny samorząd” w 2019. Podobnie jak w latach poprzednich Miasto Chełm przystąpiło bowiem do realizacji przedmiotowego programu finansowanego ze środków Państwowego Funduszu Osób Niepełnosprawnych.

„Aktywny samorząd” to program, dzięki któremu osoby z niepełnosprawnością mogą otrzymać dofinansowanie m.in. do dostosowania samochodu, zakupu skutera, na naprawę wózka elektrycznego, zapewnienie opieki dla osoby zależnej, ale też na uzyskanie wyższego wykształcenia.

Konsultacje były okazją do zaprezentowania założeń systemu wsparcia osób niepełnosprawnych, a także do dyskusji z przedstawicielami środowiska osób niepełnosprawnych i ich opiekunów.