Znamy wykonawcę projektu renowacji Młyna Michalenki

Znamy wykonawcę projektu renowacji Młyna Michalenki

Miasto Chełm podpisało umowę na opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowej rewitalizacji budynku Młyna Michalenki. Zadanie zrealizuje Pracownia Architektów ZEN z Katowic, która złożyła najkorzystniejszą ofertę, wyceniając je na 197 tys. zł.

Zgodnie z pierwotnym założeniem obiekt zostanie przeznaczony na działalność kulturalną. Ma się w nim znaleźć sala widowiskowo-teatralna z wyposażeniem multimedialnym pozwalającym na projekcje filmów i sala ekspozycyjna z przeznaczeniem pod galerię Muzeum Ziemi Chełmskiej. Wstępna koncepcja zakłada też stworzenie na dachu lub na ostatniej kondygnacji budynku kawiarni z widokiem na panoramę Chełma.

Na realizację projektu wykonawca ma czas do 30 października br.