Rusza przebudowa DK 12

Rusza przebudowa DK 12

Jak poinformował na swoim profilu jednego z serwisów społecznościowych Prezydent Miasta Chełm, Jakub Banaszek, 5 lutego w Sądzie Rejonowym Lublin-Wschód z siedzibą w Świdniku zawarta została ugoda pomiędzy Miastem Chełm a firmą Budimex S.A., wykonawcą przebudowy Drogi Krajowej nr 12. Oznacza to, że już niebawem rozpoczną się prace związane z realizacją inwestycji.

Porozumienie pomiędzy stronami przewiduje, że miasto Chełm zobowiązuje się udzielić firmie Budimex SA zamówienia uzupełniającego za wynagrodzeniem ryczałtowym w kwocie 6 mln zł brutto tytułem wykonania przebudowy prawie 500 metrowego odcinka tzw. “Starej” Okszowskiej wraz z przebudową m.in. gazociągu i wodociągu – strony zgodziły się co do ważnego interesu społecznego tego zamówienia uzupełniającego. Budimex zrzeka się roszczeń na kwotę ponad 40 mln złotych, natomiast miasto Chełm zrzeka się dochodzenia roszczeń na kwotę ponad 20 mln złotych.

Po podpisaniu ugody Budimex SA na remont DK12 w granicach miasta ma czas do 31 października 2021 roku.

Przebudowa ma objąć ulice: Rejowiecką, Rampę Brzeską, Al. Przyjaźni, Wschodnią i Podgórze. Projekt dotyczył przebudowy ulic i chodników, skrzyżowań, wiaduktu, budowy nowych ścieżek rowerowych, nowych skrzyżowań, ulic i nowego wiaduktu nad torami w kierunku Włodawy.

Poza tym zakres inwestycji obejmie również m.in.: przebudowę mostu na rzece Uherka, przebudowę ul. Bieławin od ronda im. ZWiN (wlot północny) do istniejącej ul. Bieławin, przebudowę wiaduktu nad dawną bocznicą kolejową w ciągu al. Przyjaźni, budowę nowego skrzyżowania (rondo) DK12 z ul. Okszowską, budowę nowego skrzyżowania ul. Rejowieckiej z ul. Kochanowskiego, budowę wiaduktu drogowego nad torami kolejowymi (linia do Włodawy), budowę nowych skrzyżowań DK12 z ulicami Chemiczną i Hutniczą, przebudowę i budowę dróg serwisowych jedno i dwukierunkowych, budowę przystanków autobusowych, chodników, ścieżek rowerowych i w niektórych miejscach ekranów akustycznych, budowę miejsc obsługi rowerzystów.

Prace rozpoczną się w najbliższym czasie. Na początek zatwierdzona musi zostać zmiana organizacji ruchu. Wykonawca zajmie się również sprawami związanymi z oznakowaniem przebudowywanego odcinka. “Dlatego jeśli nie zobaczycie jutro lub w piątek ciężkiego sprzętu proszę się nie denerwować. Porozumienie podpisane, przebudowa oficjalnie się rozpoczyna” – napisał Banaszek.