Prawie 29 milionów złotych na Instytut Nauk Medycznych w Chełmie

Prawie 29 milionów złotych na Instytut Nauk Medycznych w Chełmie

Aż 28.5 mln zł otrzymał z Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego chełmski PWSZ. Największą ministerialną dotację w tym roku uczelnia przeznaczy na rozwój Instytutu Nauk Medycznych oraz tzw. miasteczko medyczne, które zlokalizowane zostanie przy ulicy Batorego.

13 maja br. PWSZ w Chełmie otrzymała symboliczny czek na 28,5 ml zł oraz decyzję wiceprezesa Rady Ministrów, ministra nauki i szkolnictwa wyższego dr. Jarosława Gowina na budowę budynku dydaktycznego Instytutu Nauk Medycznych Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie. Inwestycja jest częścią szerszego planu rozwojowego Uczelni związanego z rozbudową infrastruktury dotyczącej kształcenia w obszarach medycznych.

Instytut Nauk Medycznych kształci pielęgniarki oraz w przyszłości ratowników medycznych. Jak podkreśla Rektor – prof. PWSZ w Chełmie, dr  hab. inż. Arkadiusz Tofil, stale wzrasta zapotrzebowanie na takich pracowników zarówno ze strony szpitali, jak i pozostałych instytucji medycznych. Absolwenci kierunków związanych z naukami medycznymi to grupa osób, która jest bardzo ceniona i w obecnej chwili niezwykle potrzebna na rynku pracy. – To wiąże się z naszymi dalszymi zamierzeniami. Uczelnia stara się bowiem o uzyskanie możliwości kształcenia studentów także na kierunku Pielęgniarstwo II stopnia. Moim marzeniem jest, aby w tym obszarze pojawiła się również klinika. Dzięki temu zarówno część teoretyczną, jak i praktyczną kształcenia realizowalibyśmy w ramach jednego kampusu. Jeśli uda się wybudować taki kompleks, korzyści z tego odczułaby społeczność nie tylko Chełma, ale i całej Lubelszczyzny. Wierzę, że dzisiejszy dzień będzie początkiem spełnienia tych marzeń  – dodaje Rektor Arkadiusz Tofil.