Pociągiem z Chełma do Centralnego Portu Komunikacyjnego

Pociągiem z Chełma do Centralnego Portu Komunikacyjnego

Około 1,6 tysiąca kilometrów nowych linii kolejowych ma powstać po to, by obsłużyć Centralny Port Komunikacyjny – poinformowała spółka CPK. Nowe połączenie ma dotyczyć także Chełma. Centralny Port Komunikacyjny ma być w założeniu najważniejszą polską inwestycją infrastrukturalną – węzłem przesiadkowym zlokalizowanym między Warszawą i Łodzią.

“Jak wynika z uzgodnień spółki CPK z PKP Polskimi Liniami Kolejowymi i Ministerstwem Infrastruktury, w ramach Programu CPK zostanie wybudowanych około 1,6 tysiąca kilometrów nowych linii” – poinformowano w komunikacie. W ramach inwestycji, część linii kolejowych zostanie od nowa wybudowanych przez CPK, a część zmodernizowanych i wybudowanych przez PKP PLK, która jest zarządcą infrastruktury kolejowej w Polsce i zajmuje się modernizacją linii istniejących.

Kolejowa części Programu CPK to nowe linie prowadzące z dziesięciu kierunków do CPK i Warszawy. W efekcie – dojazd pociągiem do centralnego lotniska zajmie nie dłużej niż 2 godziny. W zasięgu sieci znajdą się największe miasta w kraju. Dojazdem do CPK objęte będą także przygraniczne obszary Czech, Słowacji, Ukrainy, Białorusi, Litwy i obwodu kaliningradzkiego.

„Dziesięć kolejowych „szprych” zbiega się w projektowanym węźle przesiadkowym w rejonie Baranowa i w Warszawie. Taki układ jest praktyczny i funkcjonalny w swojej prostocie. Docelowo umożliwi on skomunikowanie nawet odległych od CPK obszarów w atrakcyjnym czasie podróży przy zastosowaniu pociągów jeżdżący z prędkością do 250 km/godz. – mówi Piotr Malepszak, pełniący obowiązki prezesa CPK.

W ramach tych dziesięciu kierunków powstaną połączenia kolejowe na trasie: >CPK – Warszawa – Otwock – Lublin – Trawniki – Chełm oraz >Trawniki – Krasnystaw –– Zamość – Tomaszów Lubelski – Bełżec – granica państwa.

“Korzyści z inwestycji kolejowych w ramach Programu CPK są niezaprzeczalne. Ponad 100 polskich miast znajdzie się w strefie gwarantującej dojazd do CPK w czasie nie dłuższym niż 2,5 godziny. To pozwoli na skomunikowanie za sprawą lotniskowo-kolejowego węzła CPK większości najważniejszych ośrodków miejskich w Polsce” – zapowiedział wiceminister infrastruktury, pełnomocnik rządu do spraw budowy CPK Mikołaj Wild.

Łączne koszty budowy CPK szacowane są na 35 miliardów złotych, w tym 16-19 miliardów złotych na realizację części lotniskowej, 8-9 miliardów złotych – kolejowej i 7 miliardów złotych – drogowej. W ramach tego projektu 37 kilometrów na zachód od Warszawy, na obszarze około 3 tysięcy hektarów, zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 milionów pasażerów rocznie. Docelowo lotnisko będzie mogło być rozbudowane do przepustowości około 100 milionów ludzi.

Do końca 2019 roku mają się zakończyć prace przygotowawcze, a sam port powinien być zbudowany do końca 2027 roku.