Piłsudskiego już przejezdna

Piłsudskiego już przejezdna

Zakończył się remont Al. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Zakres wykonanych prac, oprócz przebudowy nawierzchni jezdni, obejmował m.in. budowę: chodników, wysp dzielących pasy jezdni, przejść dla pieszych z szerokimi azylami, przejść dla pieszych przez ulice podporządkowane, ścieżek rowerowych, oświetlenia ulicznego.

Wzdłuż Alei zamontowano również elementy małej architektury, czyli nowe ławeczki, na których, w cieplejszych miesiącach, będzie można przysiąść.

Koszt inwestycji opiewał na ponad 10 milionów złotych. Miasto na jej realizację pozyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg oraz Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.