Piłsudskiego i Lubelska do remontu!

Piłsudskiego i Lubelska do remontu!

W ubiegłym tygodniu Miasto Chełm ogłosiło przetargi na remont kolejnych ulic – al. Marszałka Józefa Piłsudskiego oraz odcinka ul. Lubelskiej. Na realizację tych inwestycji udało się pozyskać niemal 12,5 miliona dofinansowania z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Zakres zamówienia, oprócz przebudowy nawierzchni jezdni, obejmuje ul. Piłsudskiego: nowe chodniki, wyspy dzielące pasy jezdni, przejścia dla pieszych z szerokimi azylami, przejścia dla pieszych przez ulice podporządkowane, budowę ścieżki rowerowej, przebudowę oświetlenia ulicznego, oznakowanie pionowe i poziome, nasadzenia drzew i krzewów oraz ul. Lubelską – przebudowa chodników, ścieżka rowerowa, usunięcie kolizji z istniejącą infrastrukturą, oznakowanie pionowe i poziome, przebudowa oświetlenia. urządzenie zieleńców

Wykonawcy mogą składać swoje oferty do 19 lipca.