Park Międzyosiedlowy w rewitalizacji?

Park Międzyosiedlowy w rewitalizacji?

Urząd Miasta Chełm złożył wniosek o dofinansowanie rewitalizacji Parku Międzyosiedlowego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego w ramach programu “Środowisko, Energia i Zmiany Klimatu”. Magistrat ubiega się o dotację w wysokości ponad 8 milionów złotych.

W przypadku pozytywnej decyzji dotyczącej przyznania wsparcia finansowego Park zmieniłby się nie do poznania. Wśród planowanych prac, oprócz odrestaurowania alejek, chodników, zagospodarowania istniejącej zieleni oraz nowych nasadzeń, znajdują się bowiem m.in.: instalacja paneli fotowoltaicznych; wysianie nowych łąk kwietnych; budowa fontanny retencyjnej z przyłączami wyposażonej w urządzenia do widowiskowych iluminacji wodnych; budowa naturalnego placu zabaw składającego się m.in. z tuneli z żywopłotu oraz wikliny, a także drewnianych kratownic.

Projekt zakłada także nasadzenia zieleni, w powiązaniu z naturalnym wyposażeniem placu zabaw, będą przypominały prawdziwy ogród; budowę rekreacyjnego placu miejskiego, w ramach którego powstanie m.in. pumptrack, który oprócz standardowej będzie miał również dodatkową funkcję. Posłuży bowiem jako rozwiązanie integrujące czasową retencję wód opadowych.

Przystosowanie terenu do tymczasowego zalania i magazynowania wody, umożliwi późniejsze odprowadzenie wody do zbiornika retencyjnego, gdy minie zagrożenie powodziowe. Okresy bezdeszczowe pozwolą natomiast na pełne korzystanie z funkcji pełnionych przez Pump Track.

W projekcie znalazła się także budowa małej architektury, tj. ławek, pergoli czy tablic edukacyjnych dotyczących m.in. obiegu wody w przyrodzie oraz retencji wody oraz budowa rozarium.

Na rozstrzygnięcie ws. przyznania dotacji na realizację zadania będziemy musieli poczekać do końca roku.