Nowe drogi w Rudce i Hniszowie

Nowe drogi w Rudce i Hniszowie

Pod koniec minionego miesiąca podpisana została umowa o dofinansowanie przebudowy dróg gminnych w Rudce i Hniszowie. Umowę z Wojewodą Lubelskim o przyznanie środków z Funduszu Dróg Samorządowych podpisał wójt gminy Ruda Huta Kazimierz Smal z kontrasygnatą skarbnika Małgorzaty Głuch.

Dzięki projektowi na drogach zostaną ułożone nawierzchnie asfaltowe na podbudowach z kruszywa, przebudowane istniejące zjazdy indywidualne oraz wykonane pobocza gruntowe. W Rudce (droga nr 104904L) dodatkowo wykonany zostanie chodnik przy drodze wojewódzkiej oraz wyznaczone przejście dla pieszych wraz oświetleniem w Systemie Solarnego Oświetlenia Drogowego, zaś w Hniszowie (droga nr 115736L) także wykonany remont mostu w zakresie rozbiórki istniejącej nawierzchni asfaltowej, robót ziemnych, wymiany płyt przejściowych, wymiany barier stalowych, zabezpieczenia antykorozyjnego elementów stalowych, uzupełnienia ubytków w konstrukcji pomostu betonowego, zabezpieczenie antykorozyjne powierzchni betonowych oraz ułożenia nowej nawierzchni z mieszanki mineralno-asfaltowej.

Realizacja robót przewidziana jest na okres październik – grudzień 2019 r. Łączna kwota dofinansowania to 509 044 zł, a całkowity budżet projektu to ponad 880 tys. zł.