Miasto remontuje Bazylikę

Miasto remontuje Bazylikę

Miasto Chełm przeznaczyło środki na kontynuację prac restauratorskich, budowlanych i konserwatorskich w Bazylice pw. Narodzenia NMP w Chełmie. Kwota dotacji wyniosła około 60.000 zł.

Pieniądze zostały przekazane na:

– wykonanie remontu krypt, otworów wglądowych i odtworzenie wejścia do zakrystii północnej bazyliki, z obudową zejścia do krypt;

– przeprowadzenie badań architektonicznych, odkrywek na dwa okna widokowe w krypcie nr 4 pokazujące lico muru południowego cerkwi z XIII w.;

– konserwacja kości, rekonstrukcja grobów szkieletowych kobiety i dziecka z XIII w. z konstrukcją okna widokowego dla turystów (w krypcie pod zakrystią północną);

– odwierty i odkrywki dwóch nieznanych krypt zamurowanych w czasie II wojny światowej, przy południowym wejściu do krypt;

– wykonanie sarkofagu z kamienia dla pochowanych szczątków biskupów unickich, w tym biskupa Skarbka Porfiriusza Ważyńskiego.