Kolejne utrudnienia związane z przebudową ulicy Kolejowej

Kolejne utrudnienia związane z przebudową ulicy Kolejowej

W ramach II etapu przebudowy ul. Kolejowej w Chełmie drogowcy zakończyli asfaltowanie jezdni na odcinku od dworca PKP do Przejazdu Kowelskiego, który jest już w pełni przejezdny. Wykonawca przenosi się na kolejny fragment drogi, od przejazdu do skrzyżowania z ul. Fabryczną, który od minionego piątku został wyłączony z ruchu.

Tymczasem już 31 marca rozpocznie się ostatni już etap przebudowy ulicy Kolejowej dofinansowany z Funduszu Dróg Samorządowych. Prace obejmą odcinek od dworca PKP do ulicy Obłońskiej, a na początku wykonawca zajmie się budową kanału kanalizacji deszczowej w obrębie skrzyżowania ulicy Kolejowej z Aleją Marszałka Józefa Piłsudskiego. Związane z tym utrudnienia ograniczą się do wyłączenia z ruchu części jezdni przy jednoczesnym zachowaniu pełnej przejezdności we wszystkich kierunkach. Roboty związane z kanalizacją mają potrwać 2-3 tygodnie, a po ich zakończeniu wykonawca zajmie się kolejnymi zadaniami związanymi z tym etapem przebudowy ulicy Kolejowej. Docelowo zaplanowano, że lokalne utrudnienia będą występowały na całym przebudowywanym odcinku ulicy.

Ostatni etap przebudowy ulicy Kolejowej obejmuje ponad kilometrowy odcinek od skrzyżowania z ulicą Obłońską do skrzyżowania z Aleją Józefa Piłsudskiego wraz z ww. skrzyżowaniem i kosztuje 9,383 mln zł, z czego 80 proc. tej kwoty stanowi dofinansowanie z FDS. Zakres robót budowlanych III etapu zawiera:

➡ przebudowę nawierzchni jezdni, na odcinku od ulicy Okszowskiej do skrzyżowania z al. J. Piłsudskiego,

➡ przebudowę chodników,

➡ przebudowę zatok autobusowych,

➡ przebudowę zjazdów na odcinku od ulicy Obłońskiej do skrzyżowania z al. J.Piłsudskiego,

➡ poszerzenie i skanalizowanie skrzyżowań ulicy Kolejowej z ulicą Sienkiewicza, Starościńską, Kińczyka oraz Aleją J. Piłsudskiego,

➡ wykonanie kanalizacji deszczowej, usunięcie kolizji z infrastrukturą telekomunikacyjną

➡ przebudowę oświetlenia

➡usunięcie kolizji z uzbrojeniem podziemnym, wykonanie prac związanych z organizacją ruchu drogowego (oznakowanie pionowe i poziome),

➡zagospodarowanie zieleni.

Prace mają się zakończyć do 2 grudnia 2020 r. Wykonawcą jest konsorcjum firm, dla których liderem jest BG Construction Sp. z o.o. z Wólki Tarnowskiej.

Źródło i foto: Miasto Chełm