Kolejne chełmskie ulice do remontu

Kolejne chełmskie ulice do remontu

Miasto Chełm ogłosiło właśnie przetargi na remonty ulic: Lwowskiej i Hutniczej oraz opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej ul. Włodawskiej i ul. Zawadówka „Remont drogi wojewódzkiej nr 843 – ul. Lwowskiej w Chełmie – IV etap” obejmie przebudowę konstrukcji nawierzchni jezdni, chodników i zjazdów na odcinku o dł. 435 m od granicy miasta w kierunku centrum.

Zadanie jest współfinansowane z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa. Miasto czeka na oferty wykonawców do 30 października. Termin zakończenia inwestycji wyznaczono do 4 grudnia 2020.

Przebudowa ul. Hutniczej obejmie wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni jezdni i chodników wraz z infrastrukturą techniczną na prawie 200-metrowym odcinku od skrzyżowania przed nieruchomością PKS-u wraz z tym skrzyżowaniem, do wybudowanej przed dwoma laty drogi prowadzącej do strefy przemysłowej.

Oferty realizacji tej inwestycji można składać do UM Chełm do 29 października br., natomiast na wykonanie zadania jest czas do 30 czerwca 2021 roku.

Z kolei do 16 bm. można zgłaszać oferty na Opracowanie wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej na „Remont drogi wojewódzkiej nr 812 – ul. Włodawskiej i ul. Zawadówka w Chełmie”.

Projekt ma uwzględniać drogi jednojezdniowe, dwukierunkowe, ciągi piesze i wydzielone trasy rowerowe, oświetlenie pasów drogowych, budowę kanalizacji deszczowej, a także rozwiązania mające na celu poprawę bezpieczeństwa ruchu drogowego. Na jego wykonanie wykonawca będzie miał 80 dni od podpisania umowy.

Foto: Miasto Chełm