Jest umowa na budowę Chełmskiego Centrum Aktywności Gospodarczej

Jest umowa na budowę Chełmskiego Centrum Aktywności Gospodarczej

Miasto Chełm podpisało umowę na budowę Chełmskiego Centrum Aktywności Gospodarczej. Wykonawca przejął już plac budowy. Na realizację zadania ma 13 miesięcy. Centrum umożliwi prowadzenie działalności gospodarczej wszystkim podmiotom, w tym nowym, młodym przedsiębiorcom, przez co ma wspierać rozwój innowacyjnego i kreatywnego przemysłu w naszym regionie.

– To jedna z najważniejszych inwestycji w Chełmie w ostatnich latach. Projekt ma rozwinąć przedsiębiorczość w naszym mieście i dać szansę młodym ludziom na to, żeby swoją pierwszą działalność gospodarczą mogli rozpocząć i realizować właśnie Chełmie, żeby nie musieli szukać potrzebnej powierzchni poza granicami miasta – powiedział prezydent Chełma Jakub Banaszek

Przedsiębiorcy zyskają dostęp do nowoczesnych obiektów magazynowo-produkcyjnych z częścią biurowo-socjalną usytuowanych przy ulicy Ceramicznej w Chełmie. Teren ma być kompleksowo zaopatrzony w niezbędne media, w tym teleinformatyczne, oraz układ komunikacyjny z drogami, placami manewrowymi, chodnikami, parkingami, oświetleniem i pasem zieleni.

– Specjalizujemy się w budownictwie przemysłowym i kubaturowym. Wykonaliśmy wiele tego typu obiektów, m.in. w starachowickiej strefie gospodarczej. Choć termin na realizację centrum jest krótki, to jak najbardziej realny – zapewnia Jarosław Ziętal, Dyrektor ds Realizacji w firmie budowlanej Anna Bud, która zrealizuje budowę ChCAG.

– Ten projekt stworzy warunki, by ściągnąć inwestorów, którzy tu będą się rozwijać i organizować produkcję. Przygraniczne położenie jest dla nas szansą – mówi Zdzisław Szwed, Członek Zarządu Województwa Lubelskiego.

Wartość umowy podpisanej z wykonawcą opiewa na kwotę 29 897 010 zł, z czego 85 proc. stanowi dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 – Działanie 3.1 Tereny inwestycyjne.