Chełmski PWSZ z patentem

Chełmski PWSZ z patentem

Największą i najważniejszą miarą osiągnięć naukowych dla każdej uczelni jest wykorzystanie rezultatów w gospodarce. A tym samym promocja potencjału i możliwości uczelni i jej pracowników. Wdrożenia prac badawczych szczególnie do przemysłu to domena nauk technicznych i najczęściej odbywa się na podstawie umów licencyjnych dotyczących wykorzystania opracowanych i opatentowanych nowych konstrukcji lub technologii.

Kwiecień był wyjątkowy pod tym względem dla chełmskiej PWSZ, bo właśnie w kwietniu Uczelnia uzyskała pierwszą opłatę za wykorzystanie patentu stanowiącego podstawę nowej konstrukcji uniwersalnej walcarki. Rozwiązanie zostało opracowane wspólnie z Politechniką Lubelską, a umowa licencyjną z firmą SIGMA S.A. przewiduje wynagrodzenie za każdą sprzedaną walcarkę.

Dla rektora prof. nzw. dr hab. inż.  Arkadiusza Tofila to bardzo miła wiadomość szczególnie, że to właśnie on jest autorem rozwiązania ze strony chełmskiej  PWSZ, zaś prototyp uniwersalnej walcarki znajduje się w laboratorium obróbki plastycznej w Centrum Studiów Inżynierskich w Depułtyczach Królewskich.

Podkreślając, że liczy na to, by kolejni pracownicy naukowi dążyli do patentowania efektów prac badawczych, ma nadzieję, że budżet na rozwój działalności naukowej PWSZ będzie mógł być zasilany coraz częściej tego typu wpływami, a logo chełmskiej uczelni będzie widoczne na folderach reklamowych wielu urządzeń oferowanych przez krajowych i zagranicznych producentów.

Gratulujemy!