Chełmski magistrat bardziej cyfrowy

Chełmski magistrat bardziej cyfrowy

Miasto Chełm przygotowuje cyfryzację urzędu oraz wdrożenie nowych e-usług publicznych dla mieszkańców. Projekt jest warty prawie 7 mln zł i ma szanse na 85-procentowe dofinansowanie z funduszy europejskich. Głównym celem projektu jest zapewnienie mieszkańcom dostępu do szerokiego zakresu wysokiej jakości usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną.

Projekt przewiduje wdrożenie wielu rozwiązań, które usprawnią pracę urzędników, a przede wszystkim umożliwią mieszkańcom szybsze i efektywniejsze załatwianie swoich spraw. To m.in. wymiana wyposażenia teleinformatycznego magistratu, modernizacja systemu elektronicznego obiegu dokumentów, wprowadzenie systemu kolejkowego, jak również wdrożenie szeregu ułatwień dla osób niepełnosprawnych m.in. w postaci beacon i NFC.

Wniosek o dofinansowanie cyfryzacji urzędu miasta i wdrożenia e-usług dla mieszkańców został złożony do Urzędu Marszałkowskiego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020. Aktualnie trwa jego ocena. Projekt ma szanse na dofinansowanie i rozpoczęcie realizacji jeszcze w tym roku.